Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas

Paslaugos mokestis

Mokėjimo paskirtis – Už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu išdavimą.

 • 4 EUR už 2 m² vienai dienai;
 • Jeigu prekybos plotas yra didesnis negu 2 m² – 2 EUR už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną.

Luminor Bank AB:

LT644010051003609875

AB SEB bankas:

LT897044060008071612

Gavėjas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Gavėjo kodas:

188710061

Instrukcijos

Kiti dokumentai

DUK

 • Ar visais atvejais turiu gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu?

 • Ar vietinę rinkliavą už leidimo išdavimą turiu sumokėti iki jo išdavimo?

 • Kaip sužinosiu, kokią vietinės rinkliavos sumą turiu sumokėti? Ar gausiu sąskaitą – faktūrą, pagal kurią turėsiu atlikti vietinės rinkliavos mokėjimą?

 • Kaip skaičiuojama rinkliava, jei renginys baigiasi po 24 val. (kitą kalendorinę dieną)?

 • Ar rinkliavos dydis priklauso nuo renginio trukmės valandomis?

 • Kokiais atvejais galiu susigrąžinti už leidimo prekiauti renginio metu išdavimą sumokėtą rinkliavą?

 • Ar reikia leidimo prekiauti, jei renginys vyksta privačios nuosavybės ar teisėtai valdomame (patikėjimo, panaudos teise ar nuomos pagrindu) žemės sklype arba uždaroje erdvėje (patalpose)?

 • Ar vis tiek turiu gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu ir už jo išdavimą mokėti vietinę rinkliavą, jeigu jau turiu leidimą prekiauti viešosiose vietose, kurį išdavė seniūnas arba Licencijavimo ir leidimų skyrius?

 • Kokiu būdu sužinosiu apie išduotą arba gausiu Savivaldybės išduotą leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu?

 • Ar visais atvejais yra būtina pateikti renginio organizatoriaus sutikimą?

Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Adresas:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Telefono numeris:

+370 5 211 2000

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

Nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų

Asmens duomenys bus saugomi:

Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais

Asmens duomenys gali būti pateikti:

Kreipiantis raštu į duomenų valdytoją Jūs turite teisę prašyti:

 • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. +370 5 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

Apskundimo tvarka

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Užsisakykite paslaugą

Gavėjas:

Fizinis asmuo, Juridinis asmuo


Trukmė:

10 d.d.


Kaina:

Kainos aprašymą žiūrėkite skiltyje Paslaugos mokestis

Kontaktai

Atsakingas padalinys:

Licencijavimo ir leidimų skyrius



Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048