Sutikimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas

Instrukcijos

Prašymų formos

DUK

  • 1. Ar reikia mokėti už leidimą?

  • 2. Kiek reikia mokėti už važiavimą didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) miesto gatvėmis?

Teisės aktai









Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Adresas:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Telefono numeris:

+370 5 211 2000

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

Nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų

Asmens duomenys bus saugomi:

Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais

Asmens duomenys gali būti pateikti:

Kreipiantis raštu į duomenų valdytoją Jūs turite teisę prašyti:

  • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
  • atšaukti duotą sutikimą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. +370 5 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

Informacija dėl apmokėjimo už leidimą:
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Gavėjo sąskaitos Nr:
LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000
LT122140030002680220, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400
Mokėjimo paskirtis: Valstybės rinkliava (nurodant konkrečią paslaugą ir kiekį) / įmoka į Kelių priežiūros ir plėtros programą / administracinė bauda.
Įmokos kodas:
5747 - jei mokama už skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo ir susijusias paslaugas
5746 - jei mokama už kitas Inspekcijos paslaugas
7840 - jei mokamas mokestis už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotomis Transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius
6060 - jei mokama už Valstybinės kelių transporto inspekcijos kontrolės skyrių paskirtas administracines baudas

Užsisakykite paslaugą

Gavėjas:

Fizinis asmuo, Juridinis asmuo


Trukmė:

30 k.d.

Kontaktai

Atsakingas padalinys:

Infrastruktūros grupė



Paslaugos vykdytojas:


Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048