Paslaugos

Vilniaus miesto paslaugos gyventojams ir verslui vienoje vietoje

Gyvenamosios vietos deklaravimas
Archyvas
Keičiant vardą, pavardę, tautybę, civilinės būklės aktų įrašų duomenis
Santuokos ir skyrybų atveju
Ugdymo įstaigoms
Negyvenamųjų patalpų nuoma / panauda bei jų valdymas
Norint organizuoti renginį / susirinkimą
Nuomojantis valstybinę žemę
Paramos projektams teikimas ir paraiškų priėmimas
Planuojant teritorijas, pradedant statybas / rekonstruojant pastatą, tvarkant aplinką