Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš Savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems reikalingi duomenys apie gautas pajamas, darbo stažą ar kitus juridinius faktus iš Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų. Didžiojoje dalyje pažymų yra pateikiama informacija apie asmens duomenis, todėl kreipiantis dėl šios paslaugos būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (fiziniams asmenims) arba kitus duomenis, įrodančius teisę gauti pageidaujamą informaciją (juridiniams asmenims).

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu - pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti rezultatą skaitmeniniu formatu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Archyvinės pažymos; klientų priėmimas
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Arvydas Atkočiūnas, tel. 8 5 2112172, mob. tel. +370 615 45313
Paslaugos vadovas
Arvydas Atkočiūnas, tel. 8 5 2112172, mob. tel. +370 615 45313
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas;
3. Darbo knygelės (socialinio draudimo pažymėjimo) kopija.
Informacija atnaujinta
2021-02-01 15:39:04