Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 10 straipsnio reikalavimus:
1. gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruojamo turto vertė ir gautos pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių (asmens be šeimos grynosios metinės pajamos 7 750 Eur ir turtas 11 625 Eur, dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos 4 375 Eur ir turtas 9 375 Eur, keturių ar daugiau asmenų šeimos vienam asmeniui neturi viršyti 15 250 Eur ir turtas 21 000 Eur);
2. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;
3. šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išsinuomojo fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą.
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija mokama už laikotarpį nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, jeigu savivaldybės administracija priėmė sprendimą mokėti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, bet ne anksčiau kaip nuo asmens ar šeimos kreipimosi dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos.
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis sudaro 92,42 Eur per mėnesį vienam asmeniui, tačiau negali viršyti nuomos mokesčio dydžio.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį. Užpildytas prašymas suteikti Būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją ir papildomi dokumentai teikiami SĮ „Vilniaus miesto būstas“ adresu Švitrigailos g. 7, Vilniuje arba el. paštu vilniaus.bustas@vmb.lt.

Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Paslaugos vadovas
Jurgita Justynovič, tel. 250 0750
Aprašymas klientui
Asmenys ir šeimos, siekiantys gauti Būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pateikia:
1. Prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, gaunančių Būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, sąrašą (forma BP-4);
2. Būsto nuomos sutartį sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (sutartyje turite nurodyti visus šeimos narius, kurie yra įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą). Nuomojamo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, negali būti mažesnis kaip 8 kv. m;
3. Visų šeimos narių asmens dokumentų kopijas;
4. Informaciją apie duomenų pasikeitimą (jeigu duomenys keitėsi dėl šeiminės padėties: santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijos, duomenys apie 18 metų sulaukusius vaikus (įvaikius), priskiriamus prie šeimos narių pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytą šeimos sąvoką;
5. Metinę gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją (deklaracijos forma FR0001), teikiamą iki kiekvienų metų gegužės 1 d.;
6. Visų pilnamečių šeimos narių sutikimus dėl duomenų tikrinimo;
7. Jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
8. Banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.
Informacija atnaujinta
2020-02-03 14:47:41