Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 10 straipsnio reikalavimus:
1. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruojamo turto vertė ir gautos pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių (asmens be šeimos grynosios metinės pajamos 7 936 Eur ir turtas 11 904 Eur, dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos 15 616 Eur ir turtas 21 504 Eur, keturių ar daugiau asmenų šeimos vienam asmeniui neturi viršyti 4 480 Eur ir turtas 9 600 Eur);
2. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;
3. šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išsinuomojo fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą (Įstatymo 2 str. 12 p. nustatyta, kad tinkamas būstas yra toks, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra ne mažesnis kaip 10 kv. m, mokant Kompensaciją).
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija mokama už laikotarpį nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, jeigu savivaldybės administracija priėmė sprendimą mokėti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, bet ne anksčiau kaip nuo asmens ar šeimos kreipimosi dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą. Užpildytas ir pasirašytas prašymas ir papildomi dokumentai gali būti teikiami SĮ „Vilniaus miesto būstas“ adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje (23 langelis) arba el. paštu info@vmb.lt.

Paslauga teikiama internetu

Pareiškėjas gali užpildyti prašymo formą SĮ „Vilniaus miesto būstas“ internetinės svetainės savitarnoje www.vmb.lt arba paspaudęs nuorodas, esančias žemiau. Atkreipiame dėmesį, kad prašymą galima pateikti tik susikūrus naudotojo paskyrą. Tai padaryti galima paspaudus šią nuorodą - registracija

Prašymo dėl būsto nuomos mokesčio kompensavimo forma (BP-4) (neįrašytiems į socialinio būsto laukiančių asmenų eilę)
Informacija dėl sąskaitos, kur pervesti kompensaciją už nuomą (pildoma prie BP-4 prašymo)
Prašymo dėl būsto nuomos kompensacijos skyrimo/pratęsimo forma (jau esantiems socialinio būsto laukiančių asmenų eilėje)
Prašymo dėl pajamų neįskaitomų į asmens gaunamas pajams forma (BP-6)


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Edvin Bogdiun, tel. (8 5) 277 9090
Paslaugos vadovas
Jurgita Justynovič, tel. 277 9090
Aprašymas klientui
Norėdami pasinaudoti šia paramos forma, galite užpildyti prašymo formą SĮ „Vilniaus miesto būstas“ internetinės svetainės savitarnoje www.vmb.lt arba užpildytą prašymą su žemiau nurodytais dokumentais pateikti SĮ „Vilniaus miesto būstas“ paštu adresu Švitrigailos g. 7, 03110 Vilniuje, el. paštu info@vmb.lt arba palikti pašto dėžutėje Švitrigailos g. 7, Vilniuje:
1) prašymą dėl Kompensacijos skyrimo;
2) būsto nuomos sutartį (turi būti sudaryta ne trumpiau kaip vieniems metams ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Nuomojamo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, negali būti mažesnis kaip 10 kv. m);
3) išrašą iš Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro, kuriame butų įregistruotas juridinis faktas – sudaryta nuomos sutartis;
4) visų šeimos narių asmens dokumentų kopijas;
5) metinę gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už 2020 metus (deklaracijos forma (FR0001).
6) banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.

Atkreipiame jūsų dėmesį, jog asmenys ir šeimos, norintys gauti Kompensaciją, neprivalo įsirašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, o įsirašę į minėtą sąrašą ir gaunantys Kompensaciją, neišbraukiami iš jo.

Kartu atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad daugiau informacijos apie teikiamą paramą ir prašymų formas rasite SĮ „Vilniaus miesto būstas“ interneto svetainėje www.vmb.lt.
Informacija atnaujinta
2021-07-26 11:57:29