Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga apima civilinės būklės akto įrašo anuliavimą. Įrašas anuliuojamas jei:

  • asmeniui buvo sudarytas antras toks pat civilinės būklės akto įrašas arba atkurtasis įrašas ir randamas pirminis įrašas;
  • santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties;
  • įsiteisėjo teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia dėl civilinės būklės akto įrašo neteisingumo ar dėl teismo sprendimo, kuriuo remiantis įregistruotas civilinės būklės aktas, panaikinimo;
  • panaikinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas ar medicininis mirties liudijimas, kuriuo remiantis buvo įregistruotas gimimas ar mirtis.

Visais kitais atvejais civilinės būklės akto įrašai gali būti nuginčyti tik teismo tvarka.
Paslauga teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje K. Kalinausko g. 21/1, Vilnius.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Civilinė metrikacija; pirminė teisinė pagalba
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Jolanta Kuzmienė, tel. +37068253420
Paslaugos vykdytojas
Ramutė Manzurovienė, tel. +37060109486
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. dokumentai, patvirtinantys civilinės būklės akto įrašo anuliavimą.
Informacija atnaujinta
2020-04-03 20:13:11