Civilinės būklės akto įrašo ištaisymas, papildymas, pakeitimas

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo pakeitimą ar papildymą ir civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimą

 • Prašymą papildyti, ištaisyti ar pakeisti civilinės būklės akto įrašą turi teisę paduoti asmuo, kuriam įrašytas šis įrašas.
 • Nepilnamečių asmenų civilinės būklės aktų įrašai papildomi, ištaisomi ir pakeičiami jų tėvų, rūpintojų, taip pat įstaigų, auklėjančių šiuos nepilnamečius asmenis, prašymu. 
 • Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašus civilinės metrikacijos įstaiga minėtų asmenų įstatyminių ir testamentinių įpėdinių prašymu turi teisę papildyti, ištaisyti ir pakeisti tik tais atvejais, kai klaidas ir kitus netikslumus liudija kiti civilinės būklės aktų įrašai arba mirusiojo artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašų atžvilgiu priimti teismo sprendimai.
 • Jei civilinės būklės akto įrašas yra dingęs, jį papildyti, ištaisyti ar pakeisti leidžiama tik po to, kai jis nustatyta tvarka yra atkurtas.

Paslauga teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriuje K. Kalinausko g. 21/1, Vilnius.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Civilinė metrikacija; pirminė teisinė pagalba
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Ilona Jurgutienė, tel. 212 0065
Paslaugos vykdytojas
Ramutė Manzurovienė, tel. 233 5771
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Pildytino, taisytino ar keistino civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimas arba šį įrašą liudijantis išrašas;
4. Dokumentai, kurie patvirtina būtinumą įrašus taisyti, papildyti ar pakeisti.
Informacija
Už civilinės būklės akto įrašo ištaisymą, papildymą, pakeitimą mokamas 4,9 EUR mokestis.
Už civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimą mokamas 2,9 EUR mokestis.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos mokesčio kodas: 52813

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:
 • LT74 4010 0510 0132 4763 - AB DNB bankas
 • LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas
 • LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas
 • LT74 7400 0000 0872 3870 - Danske Bank A/S LT filialas
 • LT12 2140 0300 0268 0220 - Nordea Bank AB LT skyrius
 • LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank"
 • LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas

Mokėjimo būdai:
• Internetu;
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
• UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.

Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.
Informacija atnaujinta
2017-06-01 15:34:57