Civilinės būklės akto įrašo ištaisymas, papildymas, pakeitimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama keičiant ar pildant civilinės būklės akto įrašą, kai paaiškėja nauji (pasikeitę) duomenys apie asmenį, jo tėvus ar sutuoktinį ir yra tai patvirtinantys dokumentai. Civilinės būklės akto įrašas taisomas, kai civilinės būklės akto įraše yra rašybos klaidų ar apsirikta arba kai buvo klaidų dokumente, kuriuo remiantis buvo įregistruotas civilinės būklės aktas, ir klaidingi duomenys tame dokumente yra ištaisyti.
Civilinės metrikacijos skyrius civilinės būklės aktų įrašus keičia, taiso ar papildo asmens, kuriam civilinės būklės aktas įregistruotas, prašymu, suinteresuoto asmens prašymu arba savo iniciatyva. Nepilnamečių asmenų civilinės būklės aktų įrašai keičiami, taisomi ar papildomi jų abiejų tėvų, įtėvių ar globėjų prašymu. Suinteresuoto asmens prašymu civilinės būklės aktų įrašai keičiami, taisomi ar pildomi, jeigu tai pakankamai pagrįsta ir tarp suinteresuotų asmenų nėra ginčo. Jeigu tarp suinteresuotų asmenų kyla ginčas, įrašų keitimo, taisymo ar papildymo klausimai sprendžiami teismo tvarka. Jei civilinės būklės akto įrašas yra neišlikęs, jį keisti, taisyti ar papildyti leidžiama tik po to, kai jis nustatyta tvarka yra atkurtas.

Paslauga teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje K. Kalinausko g. 21/1, Vilnius. Skyrius dirba nuo pirmadienio iki penktadienio: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val.
Poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti rezultatą skaitmeniniu formatu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Civilinė metrikacija; pirminė teisinė pagalba
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Ramutė Manzurovienė, tel. 233 5771 (3807)
Paslaugos vadovas
Jolanta Kuzmienė, tel. 233 4659 (3803)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. pildytino, taisytino ar keistino civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimas arba šį įrašą liudijantis išrašas;
4. dokumentai, kurie patvirtina būtinumą įrašus taisyti, papildyti ar pakeisti.
Informacija
Už civilinės būklės akto įrašo ištaisymą, papildymą, pakeitimą mokamas 10 EUR mokestis.
Jeigu klientas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti atitinkamus civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus po civilinės būklės akto įrašo ištaisymo, papildymo ar pakeitimo, už kurį mokamas 4,3 Eur mokestis. (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos, nuorašo išdavimas).

Paslaugą užsakant el. būdu, valstybinę rinkliavą reikia apmokėti tik prisijungus prie savitarnos, o ne iš anksto.

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos mokesčio kodas: 52813

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:
  • LT78 7290 0000 0013 0151 - AS „Citadele bankas“ Lietuvos filialas, banko kodas 72900
  • LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas, banko kodas 70440
  • LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800
  • LT74 4010 0510 0132 4763 - Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs AB DNB bankas), banko kodas 40100
  • LT12 2140 0300 0268 0220 - Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), banko kodas 21400
  • LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank“, banko kodas 73000
  • LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300

Mokėjimo būdai:
• Internetu;
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
• UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.

Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.
Informacija atnaujinta
2022-07-13 13:45:49