E. leidimų įrengti tipinio dydžio ir turinio laikiną nekilnojamojo turto objektų išorinę reklamą išdavimas

Paslaugos aprašymas

Paslauga, skirta gauti e. leidimą įrengti tipinio dydžio ir turinio laikiną nekilnojamojo turto objektų išorinę reklamą pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus tipinius projektus. Leidimas išduodamas iš karto po paslaugos užsakymo ir vietinės rinkliavos sumokėjimo patvirtinimo, tačiau jei objektas, ant kurio įrengiama tipinė išorinė reklama, yra Kultūros paveldo vietovėje ar teritorijoje, reikalingas Kultūros paveldo departamento patvirtinimas (iki 5 d.d.).

Norėdami užsakyti leidimą prisijunkite prie sistemos, spauskite „Naujas leidimas“ ir užpildykite elektroninę formą.

Dėl sistemos sutrikimų ar plėtros prašome kreiptis paslaugos@vilnius.lt

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
5 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Darius Paulius Vizgirda, tel. 211 2523
Paslaugos vadovas
Darius Paulius Vizgirda, tel. 211 2523
Papildoma informacija
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas
188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT78 7044 0600 0807 1616 - AB SEB bankas

LT37 4010 0510 0360 9876 - Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

LT15 2140 0300 0367 9654 - Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Paslaugos kaina
Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieniems metams, įrengiant 1 kv. m reklamos ploto – 106 EUR.
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2020-02-07 14:47:17