Einamųjų ir praėjusių metų Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir jų rengimo dokumentų kopijų tvirtinimas ir išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti einamųjų ir praėjusių metų Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir jų rengimo dokumentų kopijas, iki dokumentų pridavimo į Savivaldybės administracijos Archyvą. Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti tokią informaciją.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Sprendimų, potvarkių, nutarimų ir įsakymų kopijų išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Reda Jurkienė, tel. 211 2043
Paslaugos vadovas
Lilija Vrubliauskienė, tel. 211 2081
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Informacija atnaujinta
2020-04-29 17:06:54