Einamųjų ir praėjusių metų Savivaldybės mero potvarkių ir jų rengimo dokumentų kopijų tvirtinimas ir išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama interesantui, norinčiam gauti ir tvirtinti einamųjų ir praėjusių metų Savivaldybės mero potvarkių ir jų rengimo dokumentų kopijas, iki dokumentų pridavimo į Savivaldybės administracijos Archyvą. Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti tokią informaciją.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Sprendimų, potvarkių, nutarimų ir įsakymų kopijų išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Lilija Vrubliauskienė, tel. 211 2081
Paslaugos vykdytojas
Jolanta Dainoravičienė, tel. 211 2383
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas;
3. Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Informacija atnaujinta
2019-09-13 10:40:30