Einamųjų ir praėjusių metų Savivaldybės mero potvarkių ir jų rengimo dokumentų kopijų tvirtinimas ir išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama interesantui, norinčiam gauti ir tvirtinti einamųjų ir praėjusių metų Savivaldybės mero potvarkių ir jų rengimo dokumentų kopijas, iki dokumentų pridavimo į Savivaldybės administracijos Archyvą. Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti tokią informaciją.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Sprendimų, potvarkių, nutarimų ir įsakymų kopijų išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Jolanta Dainoravičienė, tel. 211 2383
Paslaugos vadovas
Lilija Vrubliauskienė, tel. 211 2081
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas;
3. Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Informacija atnaujinta
2020-11-20 10:38:55