Fizinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas

Paslaugos aprašymas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba priima sprendimus teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas Savivaldybės biudžeto sąskaita. Mokesčių lengvatų teikimo tvarka yra nustatyta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 1-171 patvirtintose Mokesčių lengvatų teikimo taisyklėse. Taisyklės nustato žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto, paveldimo turto mokesčių sumažinimo / atleidimo ir paveldimo turto mokesčio mokėjimo atidėjimo tvarką.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba teikia šių mokesčių lengvatas:
1. žemės;
2. valstybinės žemės nuomos;
3. nekilnojamojo turto;
4. paveldimo turto.

Mokesčių lengvatų teikimo fiziniams asmenims klausimas teikiamas Savivaldybės tarybos komitetams svarstyti atsižvelgiant į mokesčio mokėtojo ir jo šeimos nuosavybės teise valdomų turtinių vienetų skaičių bei esant šioms sąlygoms: mokesčio suma yra 90 Eur ir didesnė, fizinio asmens kiekvieno šeimos nario mėnesio pajamos (atskaičius mokesčius) yra mažesnės už dvigubą valstybės remiamų pajamų dydį (t.y. mažesnės nei 244 Eur), mokesčio mokėtojas ne trumpiau kaip vienus metus yra deklaravęs gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje, mokesčio mokėtojui ir jo šeimai priklauso ne daugiau negu vienas nekilnojamojo turto vienetas, kuris yra vienintelė mokesčio mokėtojo ir jo šeimos narių gyvenamoji vieta, ir bent vienam iš šių kriterijų:

  • mokesčio mokėtojo šeimoje vienus metus ir ilgiau (skaičiuojant nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos) yra bedarbių asmenų;
  • mokesčio mokėtojo šeimoje yra asmenų, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis;
  • mokesčio mokėtojas yra nepilnametis ir jo šeimoje nėra darbingų asmenų (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai iki 24 metų amžiaus).

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir rezultatą gauti skaitmeniniu formatu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Mokesčiai; mokesčių permokos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Eugenijus Šimanauskas, tel. 211 2310
Paslaugos vadovas
Edita Žilinskienė, tel. 211 2243
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. žemės / nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijų kopija(-os), Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus pažymą apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę, jei kreipiamasi dėl paveldimo turto mokesčio;
3. pažyma(-os) apie fizinio asmens ir jo šeimos narių gaunamas pajamas (įskaitant socialines išmokas);
4. pažyma(-os) iš Vilniaus teritorinės darbo biržos apie fizinio asmens ir jo šeimos narių registravimąsi darbo biržoje ir nedarbo draudimo išmokų gavimą.
Informacija atnaujinta
2020-08-20 13:32:53