Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto surašymas

Paslaugos aprašymas
Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas objekto pardavėjui, ar kitaip valdymo teises perduodančiam objekto valdytojui ketinant sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto.

  • Prašymas parengti kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktą pateikiamas Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyriui.
  • Prašymą pateikia objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo.
  • Paslaugos administratorius, su objekto savininku arba jo įgaliotu asmeniu suderinęs atvykimo laiką, apžiūri objektą, atlieka foto fiksaciją, pažymi vertingas dalis bei elementus ir surašo aktą. Kultūros paveldo objekto patikrinimo aktas galioja 6 mėnesius nuo jo surašymo dienos.
  • Aktas nesurašomas jei objekte vyksta tvarkomieji statybos/ paveldosaugos darbai (tokiu atveju pažymą išduoda Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas arba Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius).
Atsižvelgiant į paskelbtą ekstremalią situaciją/karantiną ir siekiant maksimaliai užtikrinti pareiškėjų bei darbuotojų saugumą, nėra galimybės užtikrinti paslaugos atlikimo nustatytais terminais. Atsiprašome už nepatogumus ir dėkojame už supratingumą.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (būklės patikrinimo aktas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
31 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Monika Čekanauskaitė, tel. 211 26 86, mob. tel. 861280122
Paslaugos vadovas
Darius Daunoras, tel. (8 5) 211 2637
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Nuosavybės (valdymo) teisę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Objekto patalpų kadastrinių matavimų (inventorinio) plano kopija (jei aktas surašomas statiniui);
4. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia savininko įgaliotas asmuo);
5. Apmokėjimo už paslaugą patvirtinimo kopija, jei aktas surašomas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas
188659752
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 - AB „Citadele“ bankas

LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870 - Danske Bank A/S Lietuvos filialas

LT74 4010 0510 0132 4763 - Luminor Bank AB

LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas
53013
Paslaugos kaina
Paslauga nemokama, jei kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas per 1 (vieną) mėnesį.

Už Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo (prašymo) apie ketinimą sudaryti sandorį pateikimo dienos:
- archeologinė vieta – 57 Eur;
- memorialinė vieta – 49 Eur;
- statinys – 58 Eur;
- dailės kūrinys, tiesiogiai susijęs su jo užimama ir naudoti reikalinga teritorija, ar kitas nekilnojamasis daiktas, turintis vertingųjų savybių – 52 Eur.
Informacija atnaujinta
2020-12-09 08:07:27