Laidojimo pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Laidojimo pašalpa mokama mirusį asmenį laidojančiam asmeniui. Išmokos dydis 8 bazinės socialinės išmokos (BSI – 39 Eur, 8 BSI – 312 Eur).

Laidojimo pašalpa mirties užsienyje atveju:
Kai pareiškėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl išmokos mirties atveju už mirusį asmenį, kuriam gali būti taikomos Europos Tarybos reglamentų nuostatos, susijusios su išmoka mirties atveju, gyvenamosios vietos savivaldybės administracija nustato, kuri valstybė yra kompetentinga mokėti išmoką mirties atveju.
Jeigu nustatoma, kad kompetentinga valstybė yra Lietuvos Respublika, skiriama ir išmokama išmoka mirties atveju.
Jeigu nustatoma, kad kompetentinga valstybė yra kita valstybė narė, pareiškėjas pildo E 124 formos prašymą suteikti pašalpą mirties atveju ir prideda dokumentus, kurių reikalauja kompetentinga valstybė narė. Šiuos dokumentus gyvenamosios vietos savivaldybės administracija siunčia kitos valstybės kompetentingai įstaigai.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
1 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Ieva Paberžienė, tel. 8 700 35545
Paslaugos vykdytojas
Oksana Vilčevskaja, tel. 216 3580, 8 686 08726
Aprašymas klientui
Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:
1. prašymas gauti paramą mirties atveju (forma SP-5);
2. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. mirusio asmens medicininis mirties liudijimas;
4. juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei arba socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai;
5. banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris.

Mirties užsienyje atveju:
1. prašymas gauti paramą mirties atveju (forma SP-5);
2. prašymas suteikti pašalpą mirties atveju (forma E 124 pagal ES reglamentą), jei nustatoma, kad išmoką mokės kita kompetentinga valstybė;
3. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. mirusio asmens medicininis mirties liudijimas;
5. dokumentai, kurių reikalauja kompetentinga valstybė (nurodyta E124 formoje);
6. banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
Informacija
Asmenys, besikreipiantys į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrių dėl laidojimo pašalpos, aptarnaujami Kauno g. 3, 211 kab. Prašymą ir reikalingus dokumentus galima atsiųsti ir registruotu laišku. Tuomet prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka. Pareiškėjas gali užpildyti ir elektroninę paslaugos užsakymo formą (prašymo forma SP-5).

Paslauga suteikiama per 24 val. nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų (duomenų) gavimo dienos, kai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.
Kai laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos skyrimo kreipiasi vėliau negu per 10 darbo dienų, sprendimas priimamas ir laidojimo pašalpa išmokama per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų (duomenų) gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
Mirties užsienyje atveju Socialinių išmokų skyrius visus reikalingus dokumentus kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai išsiunčia per 2 darbo dienas nuo jų gavimo.
Papildomai žr. paslaugą „Paramos skyrimas užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką“.
Informacija atnaujinta
2020-02-03 08:43:29