Laidojimo pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Laidojimo pašalpa mokama mirusį asmenį laidojančiam asmeniui. Išmokos dydis 8 bazinės socialinės išmokos (BSI – 40 Eur, 8 BSI – 320 Eur).

Laidojimo pašalpa mirties užsienyje atveju:
Kai pareiškėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl išmokos mirties atveju už mirusį asmenį, kuriam gali būti taikomos Europos Tarybos reglamentų nuostatos, susijusios su išmoka mirties atveju, gyvenamosios vietos savivaldybės administracija nustato, kuri valstybė yra kompetentinga mokėti išmoką mirties atveju.
Jeigu nustatoma, kad kompetentinga valstybė yra Lietuvos Respublika, skiriama ir išmokama išmoka mirties atveju.
Jeigu nustatoma, kad kompetentinga valstybė yra kita valstybė narė, pareiškėjas pildo E 124 formos prašymą suteikti pašalpą mirties atveju ir prideda dokumentus, kurių reikalauja kompetentinga valstybė narė. Šiuos dokumentus gyvenamosios vietos savivaldybės administracija siunčia kitos valstybės kompetentingai įstaigai.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
1 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Oksana Vilčevskaja, tel. 216 3580, mob. tel. +37066436796
Paslaugos vadovas
Audronė Degutytė, tel. (8 5) 204 2173
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:
1. prašymo SP-5 forma;
2. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. mirusio asmens medicininis mirties liudijimas;
4. juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei arba socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai;
5. banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris.

Mirties užsienyje atveju:
1. prašymo SP-5 forma;
2. pagal būtinumą prašymo E 124 forma*;
3. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. mirusio asmens medicininis mirties liudijimas;
5. dokumentai, kurių reikalauja kompetentinga valstybė (nurodyta E124 formoje);
6. banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
* Pateikiama papildomai, jeigu asmens mirtis įregistruota Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės valstybėje ir siekiant nustatyti, kuri valstybė (ES/EEE/LT) bus kompetentinga mokėti laidojimo pašalpą.
Informacija
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti sistemoje SPIS;
2. užpildytą ir saugiu el. parašu pasirašytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt arba pateikti naudojantis E. pristatymo sistema adresu https://epristatymas.lt/;
3. užpildytą prašymą atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. su galimybių pasu atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.

Gerbiami vilniečiai! Šiuo metu ypač padidėjus besikreipiančiųjų srautui, galimi laikini sunkumai skambinant telefonu 8 700 35545. Taip pat galimi ir perskambinimo klientui paslaugos sutrikimai.
Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už laikinus nepatogumus.
Informacija atnaujinta
2021-10-18 13:10:37