Laidojimo pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Laidojimo pašalpa mokama mirusį asmenį laidojančiam asmeniui. Išmokos dydis 8 bazinės socialinės išmokos (BSI – 38 Eur, 8 BSI – 304 Eur).

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
1 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Ieva Paberžienė, tel. 870035545
Paslaugos vykdytojas
Oksana Vilčevskaja, tel. 216 3580
Aprašymas klientui
Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:
1. prašymas (prašymo forma: SP-5);
2. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. mirusio asmens medicininis mirties liudijimas (kai vaikas gimė negyvas – jo medicininis perinatalinės mirties liudijimas), jei mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
4. juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei arba socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai;
5. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.
Informacija
Asmenys, besikreipiantys į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrių dėl laidojimo pašalpos, aptarnaujami Kauno g. 3, 211 kab.Paslauga suteikiama per 24 val. nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų (duomenų) gavimo dienos, kai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.
Kai laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos skyrimo kreipiasi vėliau negu per 10 darbo dienų, sprendimas priimamas ir laidojimo pašalpa išmokama per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų (duomenų) gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
Informacija atnaujinta
2019-09-18 12:15:16