Laidojimo pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Laidojimo pašalpa mokama mirusį asmenį laidojančiam asmeniui. Išmokos dydis 8 bazinės socialinės išmokos (BSI – 39 Eur, 8 BSI – 312 Eur).

Laidojimo pašalpa mirties užsienyje atveju:
Kai pareiškėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl išmokos mirties atveju už mirusį asmenį, kuriam gali būti taikomos Europos Tarybos reglamentų nuostatos, susijusios su išmoka mirties atveju, gyvenamosios vietos savivaldybės administracija nustato, kuri valstybė yra kompetentinga mokėti išmoką mirties atveju.
Jeigu nustatoma, kad kompetentinga valstybė yra Lietuvos Respublika, skiriama ir išmokama išmoka mirties atveju.
Jeigu nustatoma, kad kompetentinga valstybė yra kita valstybė narė, pareiškėjas pildo E 124 formos prašymą suteikti pašalpą mirties atveju ir prideda dokumentus, kurių reikalauja kompetentinga valstybė narė. Šiuos dokumentus gyvenamosios vietos savivaldybės administracija siunčia kitos valstybės kompetentingai įstaigai.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
1 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Oksana Vilčevskaja, tel. 216 3580, mob. tel. +37066436796
Paslaugos vadovas
Kristina Meidūnienė, tel. 213 3962
Aprašymas klientui
Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:
1. prašymas gauti paramą mirties atveju (forma SP-5);
2. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. mirusio asmens medicininis mirties liudijimas;
4. juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei arba socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai;
5. banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris.

Mirties užsienyje atveju:
1. prašymas gauti paramą mirties atveju (forma SP-5);
2. prašymas suteikti pašalpą mirties atveju (forma E 124 pagal ES reglamentą), jei nustatoma, kad išmoką mokės kita kompetentinga valstybė;
3. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. mirusio asmens medicininis mirties liudijimas;
5. dokumentai, kurių reikalauja kompetentinga valstybė (nurodyta E124 formoje);
6. banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
Informacija
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui prašymus taip pat galima teikti ir šiais būdais:
- telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos specialistas);
- užpildyti šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
- paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Socialinių išmokų skyriuje adresu Kauno g. 3 asmenys aptarnaujami tik iš anksto užsiregistravę telefonu 8 700 35545 ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.
Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, per el. pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545
Informacija atnaujinta
2020-09-23 14:58:03