Leidimų filmuoti filmus išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti leidimą filmuoti filmą Vilniaus mieste.

Jeigu filmavimui reikalingas eismo stabdymas, paslauga suteikiama per 5 darbo dienas; jei eismo stabdyti nereikia, paslauga suteikiama per 3 darbo dienas.

Nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų ribas galima pažiūrėti atsidarius svetainę http://www.regia.lt/map/vilniaus_m?lang=0 ir pažymėjus kvadratėlį prie žodžio „Sklypai“.

Planuojamus organizuoti renginius ir jų vietas galima rasti naudojantis šia nuoroda: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/saugus-miestas/renginiu-kalendorius/.

SVARBU:
Sveikatos apsaugos ministerija parengė rekomendacijas, kuriose nurodoma, kaip saugiai karantino laikotarpiu vykdyti filmavimo darbus:
REKOMENDACIJOS vykdant filmavimo darbus
REKOMENDACIJOS patalpų dezinfekcijai

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu - pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti rezultatą skaitmeniniu formatu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Renginiai, susirinkimai, pirotechnikos naudojimo derinimas
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Jūratė Pazikaitė, tel. 211 2620
Paslaugos vadovas
Jūratė Pazikaitė, tel. 211 2620
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. prisistatymo laiškas;
3. sinopsis;
4. draudimo kopija.
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2020-11-20 16:03:08