Leidimų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui

Paslaugos aprašymas
Paslauga apima leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą Vilniaus mieste.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslaugos vykdytojai:
Konsultacijos ir atsakymai į kitus klausimus teikiami darbo dienomis nuo 9 iki 11 val.

Pastaba: prisijunkite prie savo paskyros prieš pasirenkant paslaugos atvejį


Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Vytautas Račkauskas, tel. 211 2427
Paslaugos vadovas
Vytautas Račkauskas, tel. 211 2427
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Jeigu prašoma kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus želdinius, privačiuose sklypuose (kuriuose nevykdomi statybų darbai), reikia pateikti žemės sklypo planą.

Jeigu prašoma kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti želdinius sklype, kuriame numatomi statybos darbai, turi būti pateikti šie dokumentai:
1. Toponuotrauka su suvestiniu planu, sklypo ir statinio riba.
2. Požeminio parkingo plotas pažymėtas pilku štrichu (jeigu toks projektuojamas).
3. Siūlomų šalinti medžių atstumai, pažymėti plane, nuo kamieno išorinio matmens iki statinio ar parkingo taip pat pridedama kiekvieno medžio nuotrauka.
4. Jeigu situacija yra su reljefu – charakteringi pjūviai su medžio kaklelio ir statinio altitudėmis, atskirai pažymėtomis esama (prieš statybos darbus) ir projektuojama reljefo linija.
5. Pomedžio zonos (žalias) ir lajos projekcijos (mėlynas) pažymėtos punktyrais virš sprendinių plano vaizdavimas brėžinyje žymint kamieno diametrą.
6. Medžių gyvybingumui darančios įtaką gretimybės už sklypo ribos 7 metrų spinduliu (sienos, langai, dangos, komunikacijos).
7. Įsipareigojimas atsodinti želdinius.
8. Nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas projektas, kuriame numatytas želdinių kirtimas, persodinimas ar kitoks pašalinimas, genėjimas, specialusis planas, kitas teritorijų planavimo dokumentas (reikalinga pabraukti)
9. Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“;
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-18 įsakymas Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-03-12 įsakymas Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymas Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“
5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-11 sprendimas Nr. 1-446 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-10-27 sprendimu Nr. 1-1212 „Dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintas Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašas
7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymas Nr. 30-2871/20 „Dėl Turtinės žalos dėl pažeistų ir žuvusių želdinių apskaičiavimo metodikos tvirtinimo“
Informacija atnaujinta
2023-05-19 11:27:38