Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimas

Paslaugos aprašymas
Infrastruktūros skyrius išduoda leidimus atlikti kasinėjimo darbus fiziniams ir juridiniams asmenims Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Už leidimo išdavimą renkama vietinė rinkliava.
Žemės darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose vykdomi apie tai telefonu pranešus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Eksploatacijos poskyriui.
Paslaugą galima užsakyti patvirtinus tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą. Prašymai priimami Klientų priimamojo darbo vietoje (atvykus į savivaldybę).

Dėmesio! Informuojame, kad nuo 2022-01-01 paslaugą galima užsakyti tik el. būdu, pasinaudojant prisijungimu skiltyje „Paslauga teikiama internetu“

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Paslaugos vadovas
Arūnas Visockas, tel. 211 2157
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymo forma;
2. Statybą leidžiančio dokumento numeris ir išdavimo data, jeigu leidimo prašoma atlikti darbus, būtinus turimam statybą leidžiančiam dokumentui įgyvendinti;
3. Nustatyta tvarka suderinto ir patvirtinto objekto statybos (remonto, rekonstravimo) projekto, jeigu tokį privaloma rengti, ištrauka, kurioje pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir dangos perkasimo vietos bei teritorijos aptvėrimo ribos, ir statybos darbų technologijos projektas (pdf formatu);
4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimas, jeigu kasinėjimo (žemės), atitvėrimo ar statybinių medžiagų sandėliavimo darbai vykdomi kultūros vertybių apsaugos zonoje (kopija);
5. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schema, suderinta su Savivaldybės administracijos Eismo organizavimo skyriumi, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba, kai kasinėjimo (žemės), atitvėrimo ar sandėliavimo darbai atliekami gatvės važiuojamojoje dalyje, apribojant transporto eismą. Schemoje turi būti pažymėta kasinėjimo (žemės) darbų vykdymo vietos aptvėrimo ribos ir kelio ženklų išdėstymas, pėsčiųjų ar dviratininkų judėjimo kryptis ar laikinų takų vietos (kopija);
6. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio sutikimas tvarkyti želdinius, jei vykdant kasinėjimo (žemės) darbus reikia kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti medžius, krūmus ir vykdyti žemės kasimo darbus šalia medžių;
7. Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“, atsakingos už vietinės rinkliavos surinkimą už automobilių stovėjimą Savivaldybės teritorijoje, sutikimas, kai vykdant kasinėjimo / aptvėrimo darbus užimamos automobilių stovėjimo vietos;
8. Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, jeigu ją privaloma sumokėti;
9. Kalendorinį darbų vykdymo grafika nurodant maksimalią darbų vykdymo trukmę.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas patvirtintas 2021 m. kovo 25 d. Nr. 30-780/21
2. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatai“ Vilniaus miesto tarybos 2021-02-17 sprendimas Nr. 1–876
3. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
4. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio statybos priežiūra“
5. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-11 Nr. 1-446 „Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės“
7. Susisiekimo dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-15 sprendimu Nr. 1-518
8. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas Nr. VIII-1725
9. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-11-23 Nr. 1-326 „Tvarkymo ir švaros taisyklės“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas
188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT284010051003609747 - Luminor Bank AB

LT1970440600 08071611 - AB SEB bankas

LT592140030003679638 - Luminor Bank AB

Paslaugos kaina
Paskaičiuojama vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-02-17 sprendimu Nr. 1-876 patvirtintais Vienkartinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatais.
Informacija
 • Lazdynų, Karoliniškių, Vilkpėdės, Naujamiesčio, Žvėryno, Žirmūnų, Šeškinės seniūnijos
  Loreta Motiejūnienė
  (8 5) 211 2101, [email protected]
 • Pilaitės, Viršuliškių, Justiniškių, Pašilaičių, Fabijoniškių, Senamiesčio, Šnipiškių seniūnijos
  Regina Stasiūnienė
  (8 5) 211 2103, [email protected]
 • Antakalnio, Rasų, Grigiškių, Panerių, Naujininkų, Naujosios Vilnios, Verkių seniūnijos
  Viktorija Kaušylienė
  (8 5) 211 2102, [email protected]
Informacija atnaujinta
2023-03-09 10:26:03