Leidimų palaidoti šeimos kape miesto kapinėse išdavimas

Paslaugos aprašymas
Asmuo, laidojantis artimąjį savo šeimos kape, vyksta į kapinių, kuriose yra šeimos kapas, administraciją. Kapinėse pateikiamas asmens dokumentas ir mirusiojo mirties liudijimas, užpildomas prašymas. Kapinių administracijos darbuotojas patikrina įrašus laidojimo knygose (ar yra galimybė laidoti šeimos kape). Jeigu laidojama Antakalnio, Saulės, Rasų ar Bernardinų kapinėse, su užpildytu prašymu kapinių administracijoje, interesantas atvyksta į Savivaldybę, kur paslaugos administratorius pasirašo leidimą laidoti. Gautą leidimą būtina suderinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovu.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
4 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Romutė Žernienė, tel. 211 21 09, mob. tel. +37062086903
Paslaugos vadovas
Judita Nauckuvienė, tel. 211 2138
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Kapinių administracijoje pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas laidoti šeimos kape;
2. Prašymą pildančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Atsakingo asmens už kapavietę sutikimas;
4. Medicininis mirties liudijimas ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašas, jeigu norima laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės.
Informacija atnaujinta
2020-11-30 11:22:12