Leidimų pervežti palaikus išdavimas

Paslaugos aprašymas
Asmuo, norintis pervežti savo artimojo palaikus iš kitos valstybės ir juos palaidoti Vilniaus miesto kapinėse esančioje šeimos kapavietėje leidimą turi gauti Savivaldybėje. Nauja kapavietė (Liepynės ar Karveliškių kapinėse) skiriama tuo atveju, jei laidojamas asmuo yra buvęs Lietuvos pilietis ir gyvenęs Vilniuje, kur gyvena jo artimieji.
Naujos kapavietės Vilniaus miesto kapinėse palaikų iš kitų Lietuvos miestų perkėlimui neskiriamos.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Romutė Žernienė, tel. 211 21 09, mob. tel. +37062086903
Paslaugos vadovas
Judita Nauckuvienė, tel. 211 2138
Aprašymas klientui
Savivaldybėje pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas perkelti palaikus;
2. Prašymą pildančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Atsakingo asmens už kapavietę sutikimas;
4. Pažyma arba kitas dokumentas apie norimo pervežti asmens mirtį (mirties liudijimas);
5. Pažyma iš kapinių, kuriose ruošiamasi laidoti į jau turimą šeimos kapą;
6. Pažyma iš kapinių, iš kurių ruošiamasi paimti palaikus.
Informacija atnaujinta
2020-11-30 11:22:36