Leidimų praplėsti kapavietę miesto kapinėse išdavimas

Paslaugos aprašymas
Asmuo, norintis praplėsti šeimos kapavietę, turi gauti leidimą Savivaldybėje. Prieš tai turi nuvykti į tų kapinių, kurioje yra kapavietė administraciją. Kapinių administracijos darbuotojas, patikrinęs pateiktus dokumentus, prašyme patvirtina, kad yra vietos kapavietės praplėtimui. Su užpildytu prašymu interesantas atvyksta į Savivaldybę, paslaugos administratorius pasirašo leidimą praplėsti kapavietę. Jeigu leidimas kapavietei praplėsti duodamas Kultūros vertybių registre įrašytose kapinėse (Antakalnio, Saulės, Rasų ir Bernardinų), minėtą leidimą būtina suderinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovu.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
4 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Romutė Žernienė, tel. 211 21 09, mob. tel. +37062086903
Paslaugos vadovas
Judita Nauckuvienė, tel. 211 2138
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Atsakingo už kapavietę asmens prašymas praplėsti kapavietę;
2. Atsakingo už kapavietę asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Kapavietėje palaidotųjų mirties liudijimai;
4. Kapinių administracijoje užpildytas ir suderintas prašymas.
Informacija atnaujinta
2020-11-30 11:34:53