Leidimų skirti naują kapavietę miesto kapinėse išdavimas

Paslaugos aprašymas
Naujai formuojamos kapavietės Vilniaus mieste yra Karveliškių ir Liepynės kapinėse. Leidimai laidoti šiose kapinėse išduodami pateikus prašymą minėtų kapinių administracijose.
Laidojant naujoje kapavietėje Antakalnio kapinėse, Savivaldybėje gautą leidimą būtina suderinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovu.

Kvartalai kapinėse, kuriuose nustatyta speciali laidojimo tvarka:
1. Antakalnio kapinių Valstybės vadovų laidojimo vietoje laidojami Lietuvos Respublikos valstybės vadovai ir jų sutuoktiniai;
2. Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje laidojami Lietuvai ir Vilniui nusipelnę kultūros ir meno veikėjai;
3. Antakalnio kapinių Signatarų kvartale laidojami kovo 11-osios akto signatarai ir jų sutuoktiniai;
4. Antakalnio kapinių Lietuvos kariuomenės karininkų laidojimo kvartale laidojami Lietuvos kariuomenės karininkai;
5. Liepynės kapinių Politinių kalinių ir tremtinių kvartale laidojami politiniai kaliniai ir tremtiniai;
6. Liepynės kapinių Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių kvartale laidojami Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariai;
7. Liepynės kapinių Sausio 13-ąją nukentėjusiųjų draugijai skirtame kvartale laidojami Sausio 13-ąją nukentėjusiųjų draugijos nariai;
8. Liepynės kapinių Evangelikų liuteronų kvartale laidojami Vilniuje gyvenę evangelikai liuteronai;
9. Liepynės kapinių Evangelikų reformatų kvartale laidojami Vilniuje gyvenę evangelikai reformatai;
10. Liepynės kapinių Vilniaus musulmonų sunitų religinės bendruomenės kvartale laidojami Vilniuje gyvenę musulmonai sunitai;
11. Karveliškių kapinėse laidojami nenustatytos tapatybės žmonių palaikai;
12. Karveliškių kapinėse laidojami Vilniaus mieste gyvenusių vienišų asmenų palaikai.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
4 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Romutė Žernienė, tel. 211 21 09, mob. tel. +37062086903
Paslaugos vadovas
Judita Nauckuvienė, tel. 211 2138
Aprašymas klientui
Kapinių administracijoje pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas skirti naują kapavietę;
2. Prašymą pildančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Medicininis mirties liudijimas ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašas, jeigu norima laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės;
4. Laidojant
- Valstybės vadovų laidojimo vietoje, privaloma pateikti Lietuvos Respublikos Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės tarpininkavimo raštą;
- Menininkų kalnelyje, privaloma pateikti tarpininkavimo raštą iš Kultūros ministerijos, kuriame išvardinti valstybiniai apdovanojimai, aprašyti mirusiojo nuopelnai;
- Signatarų kvartale, privaloma pateikti tarpininkavimo raštą iš Lietuvos Respublikos Seimo;
- Lietuvos kariuomenės karininkų laidojimo kvartale, privaloma pateikti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos tarpininkavimo raštą;
- Politinių kalinių ir tremtinių kvartale, privaloma pateikti Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrijos valdybos tarpininkavimo raštą ir politinio kalinio ar tremtinio pažymėjimą;
- Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių kvartale, privaloma pateikti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus suderinimo raštą;
- Sausio 13-ąją nukentėjusiųjų draugijai skirtame kvartale, privaloma pateikti draugijos pirmininko tarpininkavimo raštą;
- Evangelikų liuteronų kvartale, privaloma pateikti Vilniaus miesto liuteronų bažnyčios sutikimą;
- Evangelikų reformatų kvartale, privaloma pateikti Vilniaus evangelikų reformatų kunigo tarpininkavimo raštą;
- Vilniaus musulmonų sunitų religinės bendruomenės kvartale, privaloma pateikti:
- nenustatytos tapatybės žmonių palaikus, privaloma pateikti Savivaldybės viešojo pirkimo konkursą nenustatytos tapatybės žmogaus palaikams laidoti, laimėjusios bendrovės pažymą;
- Vilniaus mieste gyvenusių vienišų asmenų palaikus, privaloma pateikti Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus prašymą.
Informacija atnaujinta
2020-11-30 11:20:30