Mirties registravimas, užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama registruojant asmens mirtį arba įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirtį. Dėl asmens mirties įregistravimo suinteresuotas asmuo neturi kreiptis į Civilinės metrikacijos skyrių. Dėl mirties įtraukimo į apskaitą suinteresuotas asmuo Civilinės metrikacijos skyriui turi pateikti prašymą ir mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinantį dokumentą. Mirtis registruojama arba įtraukiama į apskaitą sudarant mirties įrašą.

Paslauga teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje K. Kalinausko g. 21/1, Vilnius. Skyrius dirba nuo pirmadienio iki penktadienio: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val.
Poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis.

Mirties registravimo paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui kreiptis nereikia, Civilinės metrikacijos skyrius asmens mirtį registruoja elektroninėje erdvėje remdamasis Asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu. Paslaugos rezultatas – duomenys el. būdu perduoti Lietuvos Respublikos gyventojų registrui.

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimo į apskaitą paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti rezultatą skaitmeniniu formatu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Civilinė metrikacija; pirminė teisinė pagalba
Paslaugos suteikimo trukmė
2 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Valentina Mirauskienė, tel. +370 5 212 2633, trump. Nr. 3813
Paslaugos vadovas
Lina Biekšienė, tel. 204 8966 (2233)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Civilinės metrikacijos skyrius asmens mirtį registruoja savo iniciatyva (klientui kreiptis nereikia), remdamasis asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu, įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl asmens pripažinimo mirusiu ar mirties fakto nustatymo.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. mirusių asmenų laidojimas (balzamavimas, kremavimas) organizuojamas bei laidojimo pašalpos, socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijos išmokamos remiantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotu medicininiu mirties liudijimu, o ne Civilinės metrikacijos skyriaus išduotu mirties dokumentu.
Jeigu klientas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti artimojo asmens mirties įrašą liudijantį išrašą, už kurį mokamas 4,3 Eur mokestis. (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).
Informacija atnaujinta
2022-07-13 13:41:21