Naujagimio gimimo registravimas

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga apima gimimo įrašo surašymą, gimimo įrašą liudijančio išrašo išrašymą. Paslauga teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriuje K. Kalinausko g. 21/1, Vilnius.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Civilinė metrikacija; pirminė teisinė pagalba
Paslaugos suteikimo trukmė
1 darbo d.
Paslaugos gavėjas
fizinis / juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Ilona Jurgutienė, tel. 212 0065
Paslaugos vykdytojas
Roberta Bokulaitė, tel. 211 2404
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
2. Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas (asmens sveikatos priežiūros įstaigos pažymėjimą perduos Civilinės metrikacijos skyriui elektroninėmis ryšių priemonėmis).
Informacija atnaujinta
2017-06-01 15:36:20