Pagalbos į namus paslaugų teikimas

Paslaugos aprašymas
Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalba į namus skiriama: nustačius asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikį, priėmus sprendimą asmeniui (šeimai) skirti pagalbą į namus ir pasirašius pagalbos į namus teikimo ir mokėjimo už ją sutartį.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Jurgita Gajauskienė tel. 213 3663 tel. mob. 8 683 80938
Paslaugos vykdytojas
Vilija Puodžiuvienė tel. 233 3984
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas - paraiška socialinėms paslaugoms gauti;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
3. Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma, kurioje yra išvada, kad asmeniui būtina kito asmens pagalba (dėl pažymos kreiptis į šeimos gydytoją);

Šie dokumentai pateikiami, jeigu duomenų nėra registruose:
4. Pažyma apie gyvenamosios vietos deklaraciją;
5. Pažyma apie gaunamas pajamas, visų pobūdžių socialines išmokas.