Pagalbos į namus paslaugų teikimas

Paslaugos aprašymas
Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalba į namus skiriama: nustačius asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikį, priėmus sprendimą asmeniui (šeimai) skirti pagalbą į namus ir pasirašius pagalbos į namus teikimo ir mokėjimo už ją sutartį.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir ją pateikti el. būdu, tačiau sutartis pasirašoma įprastine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Vita Beresnevičienė, tel. 2138226
Paslaugos vadovas
Skaistė Jusienė, tel. (8 5) 213 3663
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas - paraiška socialinėms paslaugoms gauti;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
4. Laisvos formos prašymą skirti pagalbos į namus paslaugas, nurodant pasirinktą akredituotą socialinę priežiūrą – pagalbos į namus paslaugas teikiančią įstaigą.

Šie dokumentai pateikiami, jeigu duomenų nėra registruose:
5. Pažyma apie gyvenamosios vietos deklaraciją;
6. Pažyma apie gaunamas pajamas, visų pobūdžių socialines išmokas;
7. Darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
8. Pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, apie nustatytus specialiuosius poreikius;
9. Kiti dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant teisę gauti paslaugą.
Informacija
Prašymai priimami:
Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų namuose skyriuje pagal faktinę gyvenamąją vietą. Socialinių darbuotojų kontaktai pagal aptarnaujamas seniūnijas: https://www.spcentras.lt/kontaktai/socialiniu-paslaugu-namuose-skyrius-seniunijose-pagalbos-i-namus-organizavimas/

Asmenų aptarnavimo laikas:
pirmadieniais - ketvirtadieniais 7.30 - 16.30 val.
penktadieniais 7.30 - 15.15 val.
pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.

Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro 4 informacinis langelis.
Telefonas pasiteirauti: 8 683 83635.

Paslauga teikiama ir antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti paštu arba per pasiuntinį į Vilniaus miesto socialinių paslaugų centrą, Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius, el. p. info@spcentras.lt.

Prašymus galima pateikti internetu per elektroninę prašymų pateikimo sistemą.
Informacija atnaujinta
2022-05-12 16:20:48