Pagalbos į namus paslaugų teikimas

Paslaugos aprašymas
Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalba į namus skiriama: nustačius asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikį, priėmus sprendimą asmeniui (šeimai) skirti pagalbą į namus ir pasirašius pagalbos į namus teikimo ir mokėjimo už ją sutartį.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Asta Pečiulienė, tel. 213 8226
Paslaugos vadovas
Jurgita Gajauskienė , tel. 213 3663, mob. tel. 8 683 80938
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas - paraiška socialinėms paslaugoms gauti;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams).

Šie dokumentai pateikiami, jeigu duomenų nėra registruose:
3. Pažyma apie gyvenamosios vietos deklaraciją;
4. Pažyma apie gaunamas pajamas, visų pobūdžių socialines išmokas.
Informacija atnaujinta
2019-09-13 11:16:22