Pareiškimo ir išvados dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir globos nustatymo tam tikroje srityje teikimas

Paslaugos aprašymas
Organizavimas asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikrose srityse, globos nustatymo ir globėjo paskyrimo tam tikroje srityje bei teikimas socialinio darbuotojo išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.

Paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris dėl psichinės ligos negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti tam tikroje srityje. Asmuo teismo tvarka gali būti pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, nustatyta globa ir paskirtas globėjas tam tikroje srityje. Pareiškimą dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje teismui gali pateikti asmens sutuoktinis, vaikai, tėvai.
Jei tokių asmenų nėra tuomet paslaugą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius.
Fizinis asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Vilniaus miesto socialinių paslaugų centrą ir pateikia nustatytos formos prašymą šiai paslaugai gauti ir gauti socialinio darbuotojo išvadą dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.
Asmeniui suteikiama išsami informacija apie būtinus pateikti dokumentus. Asmuo supažindinamas su galima atsakomybe, jam pateikus netikslius duomenis, nuslėpus informaciją ar įrodžius kliento piktnaudžiavimą valstybės atžvilgiu.
Kilus klausimams dėl paslaugos suteikimo, prašome kreiptis nurodytais tel. numeriais:
  • Justina Jačiūnienė, tel. 86 645 9072
  • Loreta Činčikaitė, tel. (8 5) 211 2177
  • Marytė Kajėnaitė, tel. (8 5) 211 2667


Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir rezultatą gauti skaitmeniniu formatu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Justina Jačiūnienė, tel. 86 645 9072
Paslaugos vadovas
Jūratė Kristina Kasinskienė, tel. 8 686 24536
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Paslaugos gavėjas pateikia šiuos dokumentus:
1. nustatytos formos prašymą;
2. asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje neįgaliojo pažymėjimą ar specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopijas SPS-1, SPS-2;
4. medicininė pažyma apie asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje sveikatos būklę;
5.pareiškėjo tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
7. dokumentai įrodantys giminystės ryšį ar santykį su globotiniu;
8. būsimo globėjo pažyma apie gaunamas pajamas;.
9. būsimo globėjo medicininę pažymą apie jo sveikatos būklę (F-046a);
10. būsimo globėjo rašytinis sutikimas būti paskirtam globėju.


Socialinių paslaugų centro darbuotojas išimties atvejais turi teisę reikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių esamas aplinkybes.
Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2022-08-04 11:42:36