Pastato kultūrinės vertės nustatymas

Paslaugos aprašymas
Pastatų kultūrinė vertė nustatoma, kai ruošiamasi atlikti tvarkybos darbus ar griauti pastatus, kuriems yra daugiau kaip 50 metų (išskyrus Vilniaus senamiestį, kuriame galioja Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas).

Prašymą gali pateikti bet kuris suinteresuotas asmuo. Paslaugos administratorius (vykdytojas), įšnagrinėjęs turimą medžiagą apie objektą, nustato ar pastatas turi vertingųjų savybių ir parengia pareiškėjui atsakymą. Iškilus klausimams, paslaugos administratorius (vykdytojas) gali nuvykti apžiūrėti objektą vietoje. Atsakymas registruojamas Vilniaus miesto savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ ir pateikiamas (išsiunčiamas) pareiškėjui.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (vertės nustatymo aktas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Živilė Ratavičiūtė, tel. 211 2847, mob. tel. +37068739507
Paslaugos vadovas
Mindaugas Pakalnis, tel. 211 2528
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija.
Paslaugos kaina
Paslauga nemokama
Informacija atnaujinta
2019-09-10 13:02:45