Pastato kultūrinės vertės nustatymas

Paslaugos aprašymas
Pastatų kultūrinė vertė nustatoma, kai ruošiamasi atlikti tvarkybos darbus ar griauti pastatus, kuriems yra daugiau kaip 50 metų (išskyrus Vilniaus senamiestį, kuriame galioja Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas).

Prašymą gali pateikti bet kuris suinteresuotas asmuo. Paslaugos administratorius (vykdytojas), išnagrinėja turimą medžiagą, iškilus klausimams nuvyksta apžiūrėti objektą vietoje, esant reikalui teikia klausimą svarstyti Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai ir parengia atsakymą. Atsakymas registruojamas Vilniaus miesto savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ ir pateikiamas (išsiunčiamas) pareiškėjui.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir rezultatą gauti skaitmeniniu formatu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Živilė Ratavičiūtė, tel. 211 2847, mob. tel. +37068739507
Paslaugos vadovas
Mindaugas Pakalnis, tel. 211 2528
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija (jeigu prašymą pateikia savininkas).
4. Pastato fasadų nuotraukos.
Paslaugos kaina
Paslauga nemokama
Informacija atnaujinta
2021-02-08 08:44:27