Pažymėjimo, suteikiančio teisę važiuoti su 80 procentų nuolaida Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – II ir III grupių invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.

Paslaugą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius. Fizinis asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyrių ir pateikia užpildytą prašymą šiai paslaugai gauti bei prašyme nurodomus dokumentus. Pažymėjimas paslaugos gavėjui įteikiamas jam atvykus į Interesantų aptarnavimo skyrių. Paslaugos gavėjas, kuriam išduodamas pažymėjimas, pasirašo specialiame registracijos žurnale.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
5 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Vida Bučienė, tel. 211 2660
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
3. Nepriklausomybės gynėjo pažymėjimas ir jo kopija;
4. Nuotrauka (2x3);
5. Jei dokumentus teikia asmens šeimos narys, turi būti pateikiamas giminystės ryšį liudijantis dokumentas (jo kopija);
6. Darbingumo lygio pažymos ar iki 2005 m. liepos 1 d. išduoto invalidumo pažymėjimo, kuriuose nurodyta, kad darbingumo lygio ar invalidumo priežastis yra susijusi su 1991 metų sausio 11–13 d. ir po to vykdyta SSRS agresija, kopija.
Informacija

1. Kur kreiptis praradus pažymėjimą?
Pažymėjimus pametę ar kitaip praradę asmenys apie tai praneša Socialinės paramos skyriui ir šalies dienraštyje paskelbia pažymėjimo negaliojimo faktą.


Informacija atnaujinta
2019-10-01 09:11:18