Prašymas įtraukti ar išbraukti iš asmenų, pretenduojančių teikti administravimo paslaugas, sąrašo

Paslaugos aprašymas
Prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Vilniaus savivaldybės teritorijoje gali: Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktais jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1-1206 „Dėl daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ nustatytą metodiką, dydžio.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, paslaugos rezultatas (atsakymas) teikiamas elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Vilma Markevičė, tel. 211 2092
Paslaugos vadovas
Natalija Kutyš, tel. 211 2021
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą;
2. užpildyta Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaracija;
3. registravimo pažymėjimo, įstatų, įrodančių kad paslaugos tiekėjas turi teisę verstis bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veikla, kopijos.
Informacija atnaujinta
2020-11-30 11:31:49