Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Paslaugos aprašymas
Vilnius atviras jauniesiems! Tuokiame ne tik Santuokų rūmuose, bet ir miesto erdvėse – Bernardinų sode, skvere prie Santuokų rūmų, Rotušėje, Reformatų sode ar kitoje Jūsų išsvajotoje vietoje mūsų visų mylimame Vilniuje!

JAUNŲJŲ DĖMESIUI! Reikalavimai dėl santuokų ceremonijų organizavimo nuo 2021 m. rugsėjo 13 d.:
*Kai santuokos registravimo ceremonijoje, vykstančioje patalpose, dalyvauja jaunieji, liudytojai ir esant poreikiui vertėjas, tuomet:
– galimybių pasas neprivalomas;
– kaukės privalomos.
*Kai santuokos registravimo ceremonijoje dalyvauja kartu ir svečiai, tuomet visi ceremonijos dalyviai (t. y. jaunieji, liudytojai, esant poreikiui vertėjas ir svečiai) turi turėti galimybių pasus arba jiems prilyginamus dokumentus. Plačiau skaitykite https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/duk-covid-19/galimybiu-pasas. Kaukės – privalomos.
*Kai santuokos registravimo ceremonija vyksta atviroje erdvėje – galimybių pasas neprivalomas, kaukės rekomenduojamos.

SANTUOKOS REGISTRAVIMO DIENĄ laukiame Jūsų atvykstant paskirtu laiku.
Jaunieji ir liudytojai su savimi privalo turėti galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasus arba asmens tapatybės korteles).

Kad santuokos registravimo ceremonija taptų Jūsų svajonių ceremonija, siūlome kelias idėjas.

Prašome mus iš anksto informuoti (el. paštu ar telefonu), jei nuo prašymo padavimo iki santuokos registravimo dienos išsiėmėte naują asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pametėte dokumentą, pasikeitėte vardą ar pavardę ir pan.

Kai vienas iš jaunųjų yra užsienio valstybės pilietis, ceremonijoje privalo dalyvauti vertėjas, turintis asmens tapatybės dokumentą. Užsienio valstybės pilietis pateikęs prašymą el. būdu, santuokos registravimo dieną turi pateikti visų atsiųstų dokumentų originalus su vertimais į lietuvių kalbą. Taip pat užsienio valstybės pilietis (išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius) turi pateikti teisėtą buvimą Lietuvoje patvirtinantį dokumentą (viza, atžyma pase ir kt.). Jeigu asmuo Lietuvoje yra neteisėtai arba leidimo būti Lietuvoje laikotarpis baigėsi, santuoka negali būti registruojama.

Registruojant santuoką miesto erdvėse – Bernardinų sode, skvere prie Santuokų rūmų ar Reformatų sode, staliuku dokumentams padėti bei Lietuvos Respublikos valstybės vėliava yra pasirūpinta. Vietos dekoravimu, muzikiniu fonu bei apsauga nuo lietaus rūpinasi patys jaunieji.

Registruojant santuoką kitoje Jūsų išsvajotoje vietoje – staliuku dokumentams padėti, Lietuvos Respublikos valstybės vėliava bei kita atributika, pvz. apsauga nuo lietaus, patalpų dekoravimu, muzikiniu fonu rūpinasi patys jaunieji arba pasirinktos vietos administracija.
Registruojant santuoką kitoje vietoje, 10 kalendorinių dienų laikotarpyje nuo prašymo padavimo, turite suderinti santuokos datą ir vietą su pasirinktos vietos administracija ir atsiųsti mums el. paštu santuoka@vilnius.lt raštą apie planuojamą santuoką pasirinktoje vietoje (prašome patikslinti, kurioje vietoje bus registruojama santuoka).

Į santuokos registravimo vietą darbuotojai atvyksta patys.

Paslauga teikiama norint asmenims pateikti prašymą įregistruoti santuoką. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Dėl norinčios susituokti moters nėštumo, vieno iš norinčių susituokti asmenų sunkios ligos, išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui, išvykimo į diplomatinę tarnybą santuoka gali būti registruojama praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo padavimo dienos, Civilinės metrikacijos skyriui pateikus atitinkamos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.

Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama Civilinės metrikacijos skyriaus patalpose arba norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje, esančioje Civilinės metrikacijos skyriaus, registruojančio santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Santuoka registruojama sudarant santuokos sudarymo įrašą.

Apie prašymą įregistruoti santuoką skelbiama viešai Civilinės santuokos registracijos kalendoriuje ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Santuoka registruojama laikantis LR civilinio kodekso 3.12–3.17 str. nustatytų santuokos sudarymo sąlygų, dalyvaujant norintiems susituokti asmenims ir dviem liudytojams (bei svečiams).

Paslauga teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje K. Kalinausko g. 21/1, Vilnius. Skyrius dirba nuo pirmadienio iki penktadienio: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val.
Šeštadienis – santuokų registravimo ceremonijų diena (II aukštas). Sekmadienis – poilsio diena.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Norintys susituokti asmenys gali pateikti prašymą elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu santuoka@vilnius.lt), tačiau paslaugos rezultatas – santuokos registravimas – vyksta jauniesiems atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių arba į pasirinktą vietą santuokai įregistruoti.Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Civilinė metrikacija; pirminė teisinė pagalba
Paslaugos suteikimo trukmė
31 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Daina Černiauskienė, tel. 233 5354 (3806)
Paslaugos vadovas
Lina Biekšienė, tel. 211 2233 (2233)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. jaunųjų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. jei ketinantis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą;
4. ištuokos liudijimas (ar jį atitinkantis dokumentas), jei ketinantis susituokti asmuo anksčiau buvo sudaręs santuoką, arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu ketinantis susituokti asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą. Jeigu vienas iš ketinančių susituokti asmenų yra užsienio valstybės pilietis - užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą;
5. jei ketinantis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, taip pat turi būti pateikiamas jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje prašymo įregistruoti santuoką pateikimo ir santuokos registravimo metu patvirtinantis dokumentas;
6. asmenys, norintys susituokti pasirinktoje vietoje, patys susitaria su pasirinktos vietos administracija dėl leidimo registruoti santuoką toje vietoje ir, gavę teigiamą Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo sprendimą dėl pasirinktos vietos tinkamumo, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistruoti santuoką pateikimo dienos, pateikia Civilinės metrikacijos skyriui minėtą susitarimą patvirtinantį dokumentą.
Informacija
Paslaugos įkainiai:
20 Eur, kai santuoka registruojama Civilinės metrikacijos skyriuje.
Jeigu interesantas pageidauja, jis gali gauti santuokos sudarymo įrašą liudijantį išrašą, už kurį mokamas 2,9 Eur mokestis.

60 Eur, kai santuoka registruojama norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje.
Jeigu interesantas pageidauja, jis gali gauti santuokos sudarymo įrašą liudijantį išrašą, už kurį mokamas 2,9 Eur mokestis.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos mokesčio kodas: 52813

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:
  • LT74 4010 0510 0132 4763 - AB DNB bankas
  • LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas
  • LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas
  • LT74 7400 0000 0872 3870 - Danske Bank A/S LT filialas
  • LT12 2140 0300 0268 0220 - Nordea Bank AB LT skyrius
  • LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank"
  • LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas

Mokėjimo būdai:
• Internetu;
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
• UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.

Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.
Informacija atnaujinta
2021-10-21 13:02:25