Prieštaravimo dėl rūkymo daugiabučių gyvenamųjų namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimas

Paslaugos aprašymas
Lietuvos Respublikos Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punkte (toliau – Įstatymas) nurodoma, kad Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius) draudžiama daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.

Prieštaravimai pateikiami Vilniaus miesto Savivaldybės administracijai vadovaujantis Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Nustatyta tvarka pateikus prieštaravimą, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu uždraudžia rūkyti daugiabučiame name.

Jeigu prieštaravimą pareikš asmuo, kuris gyvens, bet nebus deklaravęs gyvenamosios vietos konkrečiame daugiabučiame gyvenamajame name, draudimas rūkyti bus panaikintas po 6 mėnesių, jeigu prieštaravimą pareiškęs asmuo per 6 mėnesius nuo prieštaravimo pareiškimo dienos nedeklaruos gyvenamosios vietos tame name.

Uždraudus rūkyti daugiabučiame gyvenamajame name, Savivaldybės administracija informuos daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą asmenį, daugiabučio namo savininkų bendriją ar kitą už namo bendrojo naudojimo objektų valdymą atsakingą asmenį, kurie privalės informuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus apie nustatytą draudimą bei įrengti informacinius ženklus.

Asmenys gali pateikti prieštaravimus naudodamiesi šia elektronine paslauga. Prieštaravimai taip pat priimami elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt ar įprastu paštu, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, atsiųsti tinkamai pasirašyti prieštaravimai.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais uždrausta rūkyti daugiabučiuose namuose, skelbiami viešai teisės aktų registre www.e-tar.lt ir Savivaldybės interneto svetainėje aktai.vilnius.lt

Daugiau išsamios informacijos galima rasti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Draudimas rūkyti daugiabučiuose”.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Pranešimai apie planuojamą statybų triukšmą, gyvūnų laikymas, prieštaravimas dėl rūkymo
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Ingrida Muchina, tel. 219 7915
Paslaugos vadovas
Gintaras Leperskas, tel. 219 7930
Prašymo forma (-os)
Informacija

1. Mano gyvenamąjį namą sudaro du butai. Ar galiu pateikti prieštaravimą dėl kaimyno rūkymo šio namo balkone, terasoje ir lodžijoje?
Daugiabučio gyvenamojo namo sąvoka pateikta Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 8 punkte. Deja, dvibutis gyvenamasis namas į šią sąvoką neįeina, todėl prieštaravimo pateikti negalima..

2. Mano deklaruota gyvenamoji vieta yra vienu adresu (pvz. adreso g. 1), faktiškai gyvenu kitu adresu (pvz. adreso g. 2). Ar galiu pateikti prieštaravimą dėl rūkymo adresu, nesusijusiu su pirmiau minėtais ( pvz. adreso g. 3)?
Prieštaravimą dėl rūkymo galima pateikti tik dėl to daugiabučio, kuriame asmuo gyvena.

3. Jeigu sublokuotą daugiabutį gyvenamąjį namą sudaro daug laiptinių (pvz. 5 laiptinės), ar draudimas rūkyti balkonuose, terasose ir lodžijose galios viso sublokuoto namo gyventojams?
Taip, kadangi daugiabutis gyvenamasis namas yra vienu adresu, laiptinių skaičius šiuo atveju įtakos neturi.

4. Jeigu sublokuoto gyvenamojo namo laptinėms suteikti skirtingi adresai (pvz. adreso g. 1- pirma laiptinė; adreso g. 2- 2 laiptinė ir t.t.), ar tai reiškia, kad draudimas rūkyti galios viso sublokuoto namo gyventojams?
Ne, draudimas galios tik tuo daugiabučio gyvenamojo namo adresu, dėl kurio yra pareikštas prieštaravimas.

5. Daugiabutyje gyvenamajame name nuomoju butą. Ar galiu pateikti prieštaravimą dėl rūkymo šio namo balkonuose, terasose ir lodžijose?
Nuomininkas, kuris nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, galės pareikšti prieštaravimą. Draudimas rūkyti įsigalios, bet nuomininkas, kuris nėra deklaravęs gyvenamosios vietos negalės pateikti skundo dėl rūkymo balkone. Jeigu per 6 mėnesius nuomininkas nedeklaruos gyvenamosios vietos tame daugiabutyje, draudimas bus panaikintas.

6. Ar galėsiu daugiabučio gyvenamojo namo balkonuose, terasose ir lodžijose rūkyti elektroninę cigaretę?
Negalėsite, nes pagal Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktą (toliau – Įstatymas): „Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius) draudžiama daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui“.
Įstatymo 2 straipsnio 35 punktas apibrėžia su tabako gaminiais susijusio gaminio sąvoką, į kurią įeina ir elektroninė cigaretė, elektroninių cigarečių pildyklė, taip pat rūkomasis žolinis gaminys.

7. Pateikiau prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio gyvenamojo namo balkonuose, terasose ir lodžijose. Per kiek laiko įsigalios draudimas?
Prieštaravimas gali būti nagrinėjamas iki 20 darbo dienų, o Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl draudimo rūkyti daugiabučio gyvenamojo namo balkonuose, terasose ir lodžijose turi įsigalioti ne anksčiau nei per 15 darbo dienų nuo jo priėmimo.

8. Kokia atsakomybė taikoma asmenims, nepaisantiems draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose?
Draudimo rūkyti nesilaikantys asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jiems gali būti skirtas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 90 eurų.

9. Man yra žinoma, kad konkretaus daugiabučio balkonuose, terasose ir lodžijose uždrausta rūkyti, tačiau šiame name negyvenu. Ar galiu pranešti apie pastebėtus draudimo nesilaikymo atvejus?
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 590 straipsnio 5 dalį, asmenys gali pranešti policijai ar Savivaldybės administracijai apie draudimo rūkyti pažeidimus tik tame daugiabutyje, kuriame jie yra deklaravę gyvenamąją vietą. Kartu su skundu turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes.

10. Pateikiau prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio gyvenamojo namo balkonuose, terasose ir lodžijose. Ar kaimynai žinos, kas pateikė prieštaravimą?
Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 punkte nurodyta, kad „Įsakyme negali būti nurodyti daugiabučio namo gyventojo, pareiškusio prieštaravimą, asmens duomenys“.
Pagal atskirus prašymus Savivaldybės administracija taip pat neteiks duomenų apie prieštaravimus pareiškusius asmenis, jeigu besikreipiantis asmuo nepagrįs duomenų gavimo būtinumo pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

11. Gyvenu daugiabutyje, kuriame jau uždrausta rūkyti balkonuose, terasose ir lodžijose. Kaimynas rūko savo bute ir tabako dūmai patenka į mano gyvenamąsias patalpas. Ką daryti?
Pagal Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą (toliau – Įstatymas) savo bute rūkyti neuždrausta, tačiau atsižvelgiant į Įstatymo 19 straipsnio 7 dalies nuostatas, pastato (buto) savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu (butu) ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato (buto) patalpas bei į to paties buto patalpas. Todėl asmenys, pažeidę tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimą atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jiems galės būti skirtas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 90 eurų.

12. Mano gyvenamuoju adresu esantys atskiri daugiabučiai pastatai turi skirtingus unikalius numerius. Teikdamas prieštaravimą, aš pageidauju, kad būtų uždrausta rūkyti tik mano gyvenamojo daugiabučio namo pastate (arba laiptinėje), nes man neaktualu drausti rūkyti kaimynams, gyvenantiems gretimame pastate (arba gretimose laiptinėse). Kodėl Savivalybės administracijos direktoriaus įsakymu uždraudžiama rūkyti visuose gyvenamojo adreso pastatuose?
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme ir Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nėra išlygų, kurias būtų galima taikyti daugiabučiams gyvenamiesiems namams, kurie registruoti tuo pačiu adresu, bet turi skirtingus unikalius numerius. Jei prieštaravimą pateikia namo gyventojas, tai draudimas ir nustatomas bei įsigalioja visame daugiabučiame name tam tikru adresu, neatsižvelgiant į unikalius numerius.

13. Gyvenu daugiabutyje, kuriame bus uždrausta rūkyti balkonuose, terasose ir lodžijose. Kodėl administratorius per nustatytą laiką neiškabina informacijos apie draudimą rūkyti daugiabučio gyvenamojo namo skelbimo lentoje?
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas apie sprendimą ar sprendimo pripažinimą netekusiu galios paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis informuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. Namo administratorius turi teisę pasirinkti gyventojų informavimo apie nustatytus draudimus būdą. O Informacijos apie draudimą rūkyti Jūsų daugiabutyje nepateikimas laiptinėje nebus pagrindas ginčyti įsigaliojusio draudimo. Savo pageidavimus dėl teisės aktų savalaikio įvykdymo galite išsakyti tiesiogiai savo namo administratoriui. Gyventojai taip pat turi teisę keisti namo administratorių, jei jų veikla neatitinka lūkesčių..

14. Ar fiksuojant rūkančius asmenis, nėra pažeidžiami asmens duomenys?
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas nustato, kad duomenys tvarkomi teisėtai, jei yra vykdoma teisinė prievolė (vykdomos teisės aktų nuostatos). Asmenų fotografavimas ir užfiksuotų vaizdų perdavimas atitinkamoms institucijoms administracinei teisenai pradėti ir vykdyti yra numatytas ANK 590 str. 5 dalyje, kurioje nustatyta, kad administracinių nusižengimų teisena dėl rūkymo daugiabučių namų balkonuose, terasose, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui, pradedama tik pagal to daugiabučio namo gyventojo, deklaravusio gyvenamąją vietą tame daugiabučiame name, arba asmens, gyvenančio tame daugiabučiame name ir Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka atleisto nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą, arba šio asmens įgalioto atstovo ar atstovo pagal įstatymą pareiškimą, su kuriuo turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone ar terasoje.
Atsižvelgiant į tai, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (jei administracinio nusižengimo fiksavimas yra atliekamas laikantis to Reglamento 5 straipsnyje nustatytų duomenų tvarkymo principų) nėra pažeidžiamas.

15. Gyvenu daugiabutyje, kuriame jau uždrausta rūkyti balkonuose, terasose ir lodžijose. Noriu pranešti apie draudimo rūkyti nesilaikymo atvejus. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 590 straipsnio 5 dalį kartu su skundu turiu pateikti duomenis, patvirtinančius rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes. Draudimo nesilaikymo faktą užfiksavau, tačiau rūkančiojo vardo ir pavardės nežinau. Kaip tokiu atveju įgyvendinti teisę pranešti apie nesilaikačius draudimo rūkyti?
Pranešant apie draudimo rūkyti nesilaikymo atvejus Jūsų neprašoma nurodyti rūkančiojo asmens vardo ir pavardės. Teikiant rūkymo faktą patvirtinančius duomenis (nuotraukas, vaizdo įrašus), kartu su pranešimu turi būti nurodomas daugiabučio gyvenamojo namo adresas bei buto, kurio balkone buvo rūkoma numeris. Pareigūnai pagal pateiktą informaciją ir nekilnojamojo turto registro duomenimis, kreipsis į buto, iš kurio balkono, lodžijos ar terasos buvo rūkoma, savininką, prašydami pateikti tikslią informaciją apie draudimo rūkyti nesilaikantį asmenį.

16. Kodėl mano prieštaravimas dėl rūkymo ar skundas dėl rūkančiųjų daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose nepriimamas tiesiogiai telefoninio pokalbio metu vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, kuriose tokia galimybė yra numatyta?
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių antrajame skyriuje nurodyti prašymų ir skundų pateikimo viešojo administravimo subjketams būdai. Kiekvieno viešojo admnistravimo sbjekto vadovas pasirenka, kokie asmenų prašymų ar skundų nagrinėjimo būdai yra priimtiniausi. Šiuo metu prieštaravimai dėl rūkymo telefonu nepriimami, nes suteiktos galimybės prieštaravimą dėl rūkymo pateikti kitais būdais
1. naudojantis elektronine paslauga;
2. atsisiuntus prieštaravimo formą, kurią užpildžius, pasirašius ir nuskanavus ar nufotografavus galima atsiųsti el. paštu savivaldybe@vilnius.lt arba įprastu paštu į Konstitucijos pr. 3;
3. neturint galimybės atsisiųsti prieštarvimo formos ar pasirašyti prieštaravimo kvalifikuotu elektroniniu parašu, suteikiama galimybė prieštaravimą galima surašyti ant popieriaus lapo ranka, kurį pasirašius ir nuskanavus ar nufotografavus galima atsiųsti el. paštu savivaldybe@vilnius.lt arba įprastu paštu į Konstitucijos pr. 3

17. Gyvenu daugiabutyje, kuriame jau uždrausta rūkyti balkonuose, terasose ir lodžijose. Administracijos direktoriaus įsakyme asmens, pateikusio prieštarvimą duomenys neskelbiami. Kadangi savo gyvenamąją vietą daugiabutyje valdau nuosavybės teise, manau, kad turiu teisę žinoti, kas pateikė prieštaravimą dėl rūkymo mano gyvenamajame daugiabutyje name. Kodėl man asmeniškai prašant, nesuteikiama ši informacija?
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau − Įstatymas) 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „šio įstatymo paskirtis – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį“. Įstatymas taikomas kartu su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas). Reglamento II skyriaus 5 straipsnio b punkte nustatyta, kad „asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu“. Atsižvelgiant į Įstatymo ir Reglamento nuostatas, Savivaldybės administracija neturėdama teisinio pagrindo, kuris nurodytas Reglamente, negali suteikti ir nesuteiks asmens duomenų tretiesiems asmenims.

Informacija atnaujinta
2021-09-10 15:03:21