Prieštaravimo dėl rūkymo daugiabučių gyvenamųjų namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimas

Paslaugos aprašymas
Lietuvos Respublikos Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punkte (toliau – Įstatymas) nurodoma, kad Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius) draudžiama daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.

Prieštaravimai pateikiami Vilniaus miesto Savivaldybės administracijai vadovaujantis Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Nustatyta tvarka pateikus prieštaravimą, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu uždraudžia rūkyti daugiabučiame name.

Jeigu prieštaravimą pareikš asmuo, kuris gyvens, bet nebus deklaravęs gyvenamosios vietos konkrečiame daugiabučiame gyvenamajame name, draudimas rūkyti bus panaikintas po 6 mėnesių, jeigu prieštaravimą pareiškęs asmuo per 6 mėnesius nuo prieštaravimo pareiškimo dienos nedeklaruos gyvenamosios vietos tame name.

Uždraudus rūkyti daugiabučiame gyvenamajame name, Savivaldybės administracija informuos daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą asmenį, daugiabučio namo savininkų bendriją ar kitą už namo bendrojo naudojimo objektų valdymą atsakingą asmenį, kurie privalės informuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus apie nustatytą draudimą bei įrengti informacinius ženklus.

Asmenys gali pateikti prieštaravimus naudodamiesi šia elektronine paslauga. Prieštaravimai taip pat priimami elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt ar įprastu paštu, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, atsiųsti tinkamai pasirašyti prieštaravimai.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais uždrausta rūkyti daugiabučiuose namuose, skelbiami viešai teisės aktų registre www.e-tar.lt ir Savivaldybės interneto svetainėje aktai.vilnius.lt

Daugiau išsamios informacijos galima rasti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Draudimas rūkyti daugiabučiuose”.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Pranešimai apie planuojamą statybų triukšmą, gyvūnų laikymas, prieštaravimas dėl rūkymo
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Ingrida Muchina, tel. 219 7915
Paslaugos vadovas
Gintaras Leperskas, tel. (8 5) 219 7930
Prašymo forma (-os)
Informacija atnaujinta
2022-05-06 18:35:14