Savivaldybės tarybos sprendimų kopijų tvirtinimas ir išdavimas

Paslaugos aprašymas
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriatas tvirtina ir teikia Vilniaus miesto savivaldybės tarybos einamosios kadencijos ir praėjusios kadencijos sprendimų ir kitų dokumentų, susijusių su Tarybos, Tarybos kolegijos veikla, kopijas, išrašus iki dokumentų pridavimo į Savivaldybės administracijos Archyvą. Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti tokią informaciją

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Sprendimų, potvarkių, nutarimų ir įsakymų kopijų išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Rūta Antanavičienė, tel. 2112145
Paslaugos vadovas
Inga Bogomolnikova, tel. 211 2806
Aprašymas klientui
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Informacija atnaujinta
2020-11-20 11:04:37