Savivaldybės tarybos sprendimų kopijų tvirtinimas ir išdavimas

Paslaugos aprašymas
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriatas tvirtina ir teikia Vilniaus miesto savivaldybės tarybos einamosios kadencijos ir praėjusios kadencijos sprendimų ir kitų dokumentų, susijusių su Tarybos, Tarybos kolegijos veikla, kopijas, išrašus iki dokumentų pridavimo į Savivaldybės administracijos Archyvą. Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti tokią informaciją

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (sprendimo kopija) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Sprendimų, potvarkių, nutarimų ir įsakymų kopijų išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Paslaugos vykdytojas
Aprašymas interesantui
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Informacija atnaujinta
2017-09-01 10:10:13