Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama interesantams, norintiems jog seniūnas neatlygintinai atliktų seniūnijai priskirtos teritorijos notarinius veiksmus fiziniams asmenims. Paslauga teikiama visose Vilniaus miesto seniūnijose.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Seniūnijos
Paslaugos suteikimo trukmė
1 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Daiva Palionienė, tel. 211 2993
Paslaugos vadovas
Ona Suncovienė, tel. 211 2988
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Pagal notarinio veiksmo pobūdį – dokumentų originalai ir kopijos.
Informacija atnaujinta
2020-05-12 08:52:29