Socialinės paramos mokiniams skyrimas

Paslaugos aprašymas
Mokiniams teikiama šių rūšių socialinė parama:
1. nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
2. parama mokinio reikmenims įsigyti.

Teisė į šią paramą nustatoma, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:
• 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (192 Eur) (1 VRP – 128 Eur);
• 2 VRP dydžiai (256 Eur), patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;
• 2,5 VRP dydžio (320 Eur) išimties atvejais, patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ir vienas iš bendrai gyvenančių asmenų (vienas iš tėvų ar vaikų) yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.

Nuo 2020-09-01 visų mokyklų (įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius) mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.

Mokinio reikmenims įsigyti per kalendorinius metus vienam mokiniui skiriama 2 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio išmoka (80 Eur) (1 BSI – 40 Eur).

Prašymą-paraišką galima pateikti:
• dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti – nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d.;
• dėl nemokamo maitinimo – nuo kalendorinių metų liepos 1 d.;
• dėl maitinimo mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje – nuo kalendorinių metų gegužės 1 d.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Gediminas Jonikas, tel. 2042146
Paslaugos vadovas
Rita Matulienė, tel. 2043440
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai*:
1. nustatytos formos prašymas-paraiška;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas;
4. santuokos, ištuokos, mirties faktus patvirtinantys dokumentai;
5. švietimo įstaigos pažyma apie mokinio mokymąsi joje;
6. pažymos apie pajamas (visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis);
8. atsižvelgiant į aplinkybes, kiti reikalingi dokumentai.
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Informacija
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui prašymus taip pat galima teikti ir šiais būdais:
- telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos specialistas);
- užpildyti šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
- paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, per el. pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545
Informacija atnaujinta
2021-01-05 13:45:37