Socialinės paramos mokiniams skyrimas

Paslaugos aprašymas
Gerbiami vilniečiai! Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) veikimo sutrikimų šiuo metu nėra galimybės sklandžiai teikti socialinių išmokų paslaugų (priimti el. prašymų, sprendimų dėl išmokų skyrimo, išsamiai teikti konsultacijų). Problemas šalina sistemos administratoriai (https://www.spis.lt/). Apgailestaujame dėl laikinų nepatogumų

Svarbu: nuo 2021-09-01 visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams mokyklose organizuojami nemokami pietūs. Prašymų teikti nereikia.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
1. nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
2. parama mokinio reikmenims įsigyti (84 Eur per kalendorinius metus)

Ši parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose; ikimokyklinio ugdymo mokyklose; pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą. Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

Teisė į šią paramą nustatoma, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:
• 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (193,50 Eur) (1 VRP – 129 Eur);
• 2 VRP dydžiai (258 Eur), patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;
• 2,5 VRP dydžio (322,50 Eur) išimties atvejais, patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: nelaimingo atsitikimo atveju, netekus maitintojo (ne seniau kaip prieš 6 mėn.), kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų ir vienas iš bendrai gyvenančių asmenų (vienas iš tėvų ar vaikų) yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką. Pastaba. Šiuo atveju dėl pusryčių ir pavakarių skyrimo Savivaldybės administracija priima atskirą sprendimą..

Sužinokite, ar galite gauti socialinę paramą mokiniams: SKAIČIUOKLĖ

Prašymą-paraišką galima pateikti:
• dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti – nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d.;
• dėl nemokamo maitinimo – nuo kalendorinių metų liepos 1 d.;
• dėl maitinimo mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje – nuo kalendorinių metų gegužės 1 d.Instrukcija, kaip prisijungti prie SPIS

Instrukcija, kaip pateikti prašymą per SPIS
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Gediminas Jonikas, tel. 2042146
Paslaugos vadovas
Inga Ylienė, tel. (8 5) 204 2145
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti sistemoje SPIS;
2. užpildytą prašymą atsiųsti Socialinių išmokų skyriui paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
3. atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a);
4. mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas, administracijai (prašymas bus perduotas Socialinių išmokų skyriui).

Būtini pateikti dokumentai*:
1. nustatytos formos prašymas-paraiška;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas;
4. santuokos, ištuokos, mirties faktus patvirtinantys dokumentai;
5. švietimo įstaigos pažyma apie mokinio mokymąsi joje;
6. pažymos apie pajamas (visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba praėjusio mėnesio iki kreipimosi ir kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis);
7. atsižvelgiant į aplinkybes, kiti reikalingi dokumentai.
* Jei pateikiamos kopijos, jos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.
Papildoma informacija
Informacija
Gerbiami vilniečiai! Padidėjus besikreipiančiųjų srautui, galimi sunkumai skambinant telefonu 8 700 35545. Taip pat galimas ir perskambinimo klientui paslaugos sutrikimas.
Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už laikinus nepatogumus.
Informacija atnaujinta
2022-04-12 10:20:44