Suprojektuotų statinių, kuriems išduotas statybą leidžiantis dokumentas, erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas

Paslaugos aprašymas
Suprojektuotų statinių skaitmeniniai erdviniai duomenys pateikiami projektuotojams. Pateikimo metu erdviniai duomenys paslaugos teikimo teritorijoje konvertuojami į DWG formatą.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
3 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Diana Bulava, tel. 211 2332
Paslaugos vykdytojas
Diana Bulava, tel. 211 2332
Aprašymas klientui
Pateikiami dokumentai:
1. Numatomų projektavimo darbų teritorijos riba.
Paslaugos kaina
Paslauga yra nemokama.
Informacija atnaujinta
2020-06-11 12:06:27