Susirinkimų derinimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama interesantams, norintiems organizuoti susirinkimą (mitingą, piketą, demonstraciją, procesiją, eitynes, kitokį taikų beginklį susirinkimą).

Susirinkimo organizatoriai pateikia rašytinį pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių.
Pranešime nurodoma:
1. susirinkimo forma ir turinys;
2. susirinkimo data, jo pradžios ir pabaigos laikas;
3. susirinkimo vieta, eitynių ar procesijų maršrutai;
4. numatomas dalyvių skaičius;
5. pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo;
6. organizatoriaus, o jeigu organizatorius yra juridinis asmuo – jo atstovo vardas, pavardė ir deklaruota gyvenamoji vieta.

Nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų ribas galima pažiūrėti atsidarius svetainę http://www.regia.lt/map/vilniaus_m?lang=0 ir pažymėjus kvadratėlį prie žodžio „Sklypai“.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Renginiai, susirinkimai, pirotechnikos ir skrydžių derinimas
Paslaugos suteikimo trukmė
3 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Gintaras Leperskas, tel. 219 7930, trumpas 4930
Paslaugos vykdytojas
Gintarė Makarevičienė, tel. 211 2308
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Pranešimas
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija
Susirinkimo organizatoriai laisva forma pateikia pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus ne daugiau kaip 15 žmonių. Tokiems susirinkimams suderinimo nereikia.
Informacija atnaujinta
2019-05-31 14:07:31