Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba jos naikinimo išdavimas

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga apima fizinius asmenis gyvenančius Savivaldybei priklausančiuose butuose, kurie pareiškia prašymus gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais. Asmuo gali prašyti deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba naikinti bute ilgiau kaip 6 mėnesius nebegyvenančio asmens, išskyrus atvejus kai laikinai išvykusiam paliekama teisė į gyvenamąsias patalpas, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.591 straipsnį, pvz. gydymosi, mokymosi, karo tarnybos, komandiruotės tikslais ir pan.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Gražina Baranovičienė, tel. 250 0772
Paslaugos vadovas
Gražina Baranovičienė, tel. 250 0772
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Pažyma apie bute, kuriame norima deklaruoti gyvenamąją vietą, gyvenančių asmenų skaičių (galima gauti seniūnijoje);
4. Dokumentų kopijos įrodančios giminystės ryšį su bute gyvenančiais asmenimis;
5. Dokumentai įrodantys apie asmens išvykimą, jei prašymas teikiamas naikinti išvykusio asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis (pvz. policijos komisariato pažyma, kaimynų raštiškas patvirtinimas ir pan.).
Informacija atnaujinta
2021-03-25 16:22:16