Sutikimų rezervuoti transporto priemonių stovėjimo vietas išdavimas

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga apima sutikimo rezervuoti transporto stovėjimo vietą (-as) išdavimą viešosiose automobilių stovėjimo vietose Tarybos sprendimu nustatytose rinkliavos zonose. Rinkliavas renka Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (sutikimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Marius Maldeikis, tel. 211 2143
Paslaugos vadovas
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Laisvos formos prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
4. Pageidaujamų rezervuoti vietų išdėstymo eskizas arba planelis, nurodant pageidaujamų vietų išdėstymą patalpų, kuriose įsikūręs juridinis asmuo, atžvilgiu.
5. Dokumentų, patvirtinančių, kad pareiškėjas yra valstybės įstaiga, institucija ar tarnyba, kopijos (tuo atveju, kai pareiškėjas pageidauja naudotis 5 – 15 m ilgio ruože atitinkamai pažymėtomis stovėjimo vietomis, netaikant rinkliavos).
6. Banko mokestinis pavedimas už sumokėtą užsakovo rinkliavą (jeigu buvo reikalinga mokėti).
Papildoma informacija
Informacija
Rinkliavų dydžiai už automobilio stovėjimą rezervuotoje stovėjimo vietoje nuo 8 iki 18 val.:

Zona - 1 mėn./1 vietai
  • Žalioji - 63 Eur
  • Geltonoji - 126 Eur
  • Raudonoji - 315,00 Eur
  • Mėlynoji - 525,00 Eur
  • Baltoji - 36,00 Eur
Informacija atnaujinta
2021-02-09 15:09:50