Tėvystės pripažinimo registravimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama registruojant tėvystės pripažinimą, remiantis notariškai ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo. Jeigu vaiko gimimas neįregistruotas, vaiko tėvai arba vienas iš jų turi pateikti Civilinės metrikacijos skyriui pareiškimą dėl vaiko gimimo įregistravimo. Gavus pareiškimą registruoti vaiko gimimą ir remiantis vaiko gimimo pažymėjimu, tėvystės pripažinimas registruojamas kartu su vaiko gimimu, sudarant gimimo įrašą. Registruojant tėvystės pripažinimą, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas anksčiau, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo atitinkamai gimimo įraše koreguojami duomenys apie vaiko tėvus ir vaiką.

Paslauga teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje K. Kalinausko g. 21/1, Vilnius. Skyrius dirba nuo pirmadienio iki penktadienio: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val.
Poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą. Paslaugos rezultatas – duomenys el. būdu perduoti Lietuvos Respublikos gyventojų registrui.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Civilinė metrikacija; pirminė teisinė pagalba
Paslaugos suteikimo trukmė
2 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Lidija Kovienė, tel. 211 2364 (2364)
Paslaugos vadovas
Lina Biekšienė, tel. 211 2233 (2233)
Prašymo forma (-os)
Informacija
Tėvystės pripažinimą Civilinės metrikacijos skyrius registruoja savo iniciatyva, remdamasis notariškai ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo. Jeigu klientas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti gimimo įrašą liudijantį išrašą ir (ar) gimimo įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijantį išrašą, už kurį mokamas 4,3 Eur mokestis. (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos, nuorašo išdavimas).
Informacija atnaujinta
2022-07-13 13:49:33