Transporto paslaugų teikimas

Paslaugos aprašymas
Transporto paslaugos teikiamos asmenims, gyvenantiems savo namuose, kurie dėl amžiaus, negalios ar ligos turi judėjimo negalią ir negali naudotis visuomeniniu, individualiu transportu. Socialiniam darbuotojui įvertinus poreikį šiai paslaugai, su asmeniu pasirašoma transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutartis.

Vilniaus mieste vienkartinio pobūdžio transporto paslaugas teikia:
• BĮ Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras
• VšĮ Asistentinis taxi
• VšĮ Socialinis taksi

Jeigu turite klausimų dėl el. prašymų pildymo, prašome kreiptis el. paštu spis@nevda.lt arba telefonu (8 5) 247 2148. Konsultacijos teikiamos:

  • pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00;
  • penktadieniais 8.00-15.45.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Vita Beresnevičienė, tel. 2138226
Paslaugos vadovas
Skaistė Jusienė, tel. (8 5) 213 3663
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas - paraiška socialinėms paslaugoms gauti (prašymo forma SP 8);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);

Šie dokumentai pateikiami, jeigu jų nėra registruose:
4. Pažyma apie gyvenamosios vietos deklaraciją;
5. Pažyma apie gaunamas pajamas, visų pobūdžių socialines išmokas.
6. Darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
7. Pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, apie nustatytus specialiuosius poreikius,
8. Kiti dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant teisę gauti paslaugą.
Paslaugos kaina
Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro paslaugų apmokėjimo tvarka:
• paslaugų gavėjo nuvežimas iki paskyrimo vietos, laukimas paskyrimo vietoje ne ilgiau kaip 1 val. ir parvežimas atgal – 3,45 Eur;
• paslaugų gavėjo nuvežimas (parvežimas) viena kryptimi – 2,30 Eur;
• išimties atvejais paslaugų gavėjo nuvežimas už Vilniaus miesto ribų - paslaugų gavėjai padengia transporto priemonės degalų sąnaudas, išreikštas eurais.

Kitų transporto paslaugų teikėjų (VšĮ Asistentinis taxi, VšĮ Socialinis taksi) paslaugos kaina yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-12-15 sprendimu Nr. 1-1256 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytas mokėjimo už transporto paslaugos dydis (Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 11.1. ir 11.2. p.) ir kainos dalis, kurios nekompensuoja Vilniaus miesto savivaldybė.
Informacija
Prašymai priimami:
Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų namuose skyriuje pagal faktinę gyvenamąją vietą. Socialinių darbuotojų kontaktai pagal aptarnaujamas seniūnijas: https://www.spcentras.lt/kontaktai/socialiniu-paslaugu-namuose-skyrius-seniunijose-pagalbos-i-namus-organizavimas/

Asmenų aptarnavimo laikas:
pirmadieniais - ketvirtadieniais 7.30 - 16.30 val.
penktadieniais 7.30 - 15.15 val.
pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.

Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro 4 informacinis langelis.
Telefonas pasiteirauti: 8 683 83635.

Paslauga teikiama ir antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti paštu arba per pasiuntinį į Vilniaus miesto socialinių paslaugų centrą, Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius, el. p. info@spcentras.lt.

Prašymus galima pateikti internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (www.spis.lt)
Informacija atnaujinta
2022-08-08 10:24:34