Transporto paslaugų teikimas

Paslaugos aprašymas
Transporto paslaugos teikiamos asmenims, gyvenantiems savo namuose, kurie dėl amžiaus, negalios ar ligos turi judėjimo negalią ir negali naudotis visuomeniniu, individualiu transportu, bei kurių suaugę vaikai, globėjas (rūpintojas) ar kiti šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugos. Socialiniam darbuotojui įvertinus poreikį šiai paslaugai, su asmeniu pasirašoma transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutartis.

Transporto paslaugos teikiamos šiais tikslais:

• vykti į (iš) sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigas (-ų) Vilniaus mieste;
• vykti į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus mieste;
• vykti į ortopedijos įmones Vilniaus mieste;
• vykti apsigyventi į socialinės globos įstaigas Vilniaus mieste;
• esant pagrįstam poreikiui, atsižvelgiant į socialinio darbuotojo vertinimą ir rekomendaciją, bei esant galimybei suteikti paslaugą - kitais tikslais, taip pat ir už Vilniaus miesto ribų.
Jeigu turite klausimų dėl el. prašymų pildymo, prašome kreiptis el. paštu spis@nevda.lt arba telefonu (8 5) 247 2148. Konsultacijos teikiamos:

  • pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00;
  • penktadieniais 8.00-15.45.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Vita Beresnevičienė, tel. 2138226
Paslaugos vadovas
Skaistė Nemaniūtė, tel. (8 5) 213 3663, mob. tel. 8 683 80938
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas - paraiška socialinėms paslaugoms gauti (prašymo forma SP 8);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
3. Neįgaliojo pažymėjimo (darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopija.

Šie dokumentai pateikiami, jeigu jų nėra registruose:
4. Pažyma apie gyvenamosios vietos deklaraciją;
5. Asmens pažyma apie gaunamas socialines išmokas;
6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus informacija apie gaunamas išmokas.
Paslaugos kaina
Transporto paslaugų įkainiai:
1. Paslaugų gavėjo nuvežimas iki paskyrimo vietos, laukimas paskyrimo vietoje ne ilgiau kaip 1 val. ir parvežimas atgal – 2,90 Eur;
2. Paslaugų gavėjo nuvežimas (parvežimas) viena kryptimi – 1,74 Eur;
3. Išimtiniais atvejais paslaugų gavėjo nuvežimas už Vilniaus miesto ribų – paslaugų gavėjai padengia transporto priemonės degalų sąnaudas, išreikštas eurais.
Informacija atnaujinta
2021-07-01 09:47:24