Triukšmo šaltinių valdytojų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, pranešimai

Paslaugos aprašymas
Pagal Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalį triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones.
Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas nenumato, kad pagal asmens pateiktą pranešimą Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi teisę ar privalo išduoti asmeniui leidimą, todėl pateikus pranešimą jokių papildomų veiksmų nei asmeniui, nei Savivaldybės administracijai atlikti nereikia, tačiau asmuo privalo turėti statybą leidžiantį dokumentą tuo atveju, jei pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą toks dokumentas yra privalomas.

Pareiškėjas gali užpildyti pranešimo formą tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją Konstitucijos pr. 3, užpildytą pranešimą atsiųsti paštu arba elektroniniu paštu (savivaldybe@vilnius.lt) ar pateikti elektroniniu būdu.

Atsakymas į pranešimą nėra pateikiamas.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Renginių, susirinkimų derinimas; pranešimai apie planuojamą statybų triukšmą; gyvūnų laikymas
Paslaugos suteikimo trukmė
7 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis / juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Gintaras Leperskas, tel. 219 7930
Paslaugos vykdytojas
Vaida Maslaveckaitė, tel. 219 7953
Aprašymas interesantui
Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones.
Pateikiamas tik pranešimas.
Informacija
Primename, kad Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnis nustato atsakomybę už viešosios rimties trikdymą (triukšmą keliantys veiksmai vakaro (nuo 19 iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 iki 7 val.) metu gyvenamosiose patalpose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą, užtraukia baudą nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 30-1454 1 punktu nustatė, kad leidžiamas statybos darbų, kurių metu skleidžiamas triukšmas, pradžios ir pabaigos laikas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje darbo dienomis 7–18 val., o poilsio ir švenčių dienomis 9–17 val.
Rekomenduojame triukšmą keliančius statybos (remonto, montavimo) darbus planuoti ir vykdyti darbo dienomis nuo 7 iki 19 val., o poilsio ir švenčių dienomis nuo 9 iki 17 val.
Informacija atnaujinta
2018-12-10 07:50:25