Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Paslaugos aprašymas
Suteikiant paslaugą, įmonėms išduodamos šios vienkartinės licencijos:
1) verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose*;
2) verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse**, rengiamose stacionariuose pastatuose;
3) verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;
4) verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose*** ir mugėse;
5) verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse.
Kai masinius renginius ir muges organizuoja asmenys, turintys savivaldybės leidimą prekiauti (teiki paslaugas) viešosiose vietose ir nustatyta tvarka yra pateikę pranešimą apie organizuojamą renginį su savivaldybės administracija suderintame prekybos (paslaugų teikimo) viešojoje vietoje plote, išduodamos šios vienkartinės licencijos:
6) verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse. Taikoma atskira prašymo forma, pateikta žemiau (prašymo forma licencijos tipui Nr. 6);
7) verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse. Taikoma atskira prašymo forma, pateikta žemiau (prašymo forma licencijos tipui Nr. 7).

*Paroda - ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų trunkantis renginys, kuriame viešai eksponuojami meno dirbiniai, pramonės gaminiai, mokslo, kultūros ar kitų sričių pasiekimai ir kurio pagrindinė paskirtis yra visuomenės švietimas mokslo, kultūros, meno, pramonės ar kitose srityse.
**Mugė - ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų trunkantis renginys, kuriame Lietuvos ir (ar) užsienio ūkio subjektai pristato, reklamuoja ir (ar) realizuoja savo gaminius, prekes, paslaugas.
***Masinis renginys - šventė, festivalis ar kitas didelei žmonių grupei skirtas renginys, kurį organizuoja valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos ar jų filialai, suderinę renginio laiką ir jo organizavimo tvarką su reikiamomis savivaldybės institucijomis (kai toks suderinimas būtinas pagal Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymą).

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, o apie įmonei išduotą vienkartinę licenciją pareiškėjas bus informuotas el. paštu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Jurgita Uksė, tel. 211 2241
Paslaugos vadovas
Virgina Skirienė, tel. 211 2286
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Renginio (mugės, parodos ar masinio renginio) organizatoriaus sutikimas;
3. Licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais arba licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu kopija (pateikiama tais atvejais, kai ši licencija išduota ne Vilniaus miesto savivaldybėje);
4. Įgaliojimas, jeigu įmonės vardu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo kodas
188659752
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 - AB „Citadele" bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 - Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas

LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank"

LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas
52313
Paslaugos kaina
17 EUR
Informacija

1. Ar įmonė gali gauti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais renginio metu, jeigu ji apskritai neturi licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais?
Negali. Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos tik įmonėms, turinčioms teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais.

2. Ar gali vienkartinę licenciją gauti fizinis asmuo?
Negali, nes vienkartinės licencijos išduodamos tik įmonėms, turinčioms teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais.

3. Ar įmonei užtenka gauti vieną vienkartinę licenciją, jeigu renginio metu įmonė planuoja prekiauti alkoholiniais gėrimais keliose vietose renginio teritorijoje?
Įmonė turi gauti tiek vienkartinių licencijų, kiek prekybos ar viešojo maitinimo vietų, kuriose prekiaus alkoholiniais gėrimais, planuoja įrengti renginio teritorijoje.

4. Kokiais atvejais galima susigrąžinti sumokėtą rinkliavą už vienkartinės licencijos išdavimą?
Rinkliava grąžinama tik tuo atveju, jeigu paslauga nėra suteikta (t. y. jeigu vienkartinė licencija dar nėra išduota). Rinkliava grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Ar visais atvejais privaloma pateikti įmonės turimos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kopiją?
Nereikia pateikti tik Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotos licencijos kopijos. Jeigu licencija yra išduota kitoje savivaldybėje, tuomet yra būtina pateikti galiojančios licencijos kopiją.

6. Ar renginio metu įmonė gali prekiauti kitų grupių alkoholiniais gėrimais nei nurodyta įmonės licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais?
Negali. Įmonė gali prekiauti tik tų grupių alkoholiniais gėrimais, kurios nurodytos įmonės licencijoje.

7. Ar rinkliavos dydis už vienkartinės licencijos išdavimą priklauso nuo renginio dienų ar prekybos dienų tame renginyje skaičiaus?
Nepriklauso. Valstybės rinkliava mokama už vienkartinės licencijos išdavimą nepriklausomai, kiek dienų bus vykdoma prekyba konkretaus renginio metu. Svarbu, kad prašyme nurodytumėte tas renginio dienas, kuriomis Jūs planuojate prekiauti alkoholiniais gėrimais.

8. Ar rinkliava už vienkartinę licenciją mokama į Savivaldybės sąskaitą?
Ne. Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą. Mokėjimo rekvizitus galite matyti prie šios paslaugos.

9. Kokiu būdu sužinosiu apie išduotą arba gausiu Savivaldybės išduotą vienkartinę licenciją?
Jūsų prašyme nurodytu el. paštu gausite Savivaldybės siunčiamą pranešimą apie išduotą vienkartinę licenciją, o išduotos vienkartinės licencijos duomenis galėsite matyti Licencijavimo informacinėje sistemoje (LIS) - https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public, paieškos laukelyje įvedę pranešime nurodytą vienkartinės licencijos numerį.

10. Ar visais atvejais yra būtinas renginio organizatorių sutikimas dėl įmonės, prekiausiančios alkoholiniais gėrimais, dalyvavimo renginyje?
Taip, organizatorių sutikimas yra būtinas visais atvejais. Prie šios paslaugos rasite sutikimo formą, kurią turi pasirašyti renginio organizatorius.

11. Ar rinkliavą už vienkartinės licencijos išdavimą reikia sumokėti iki jos išdavimo?
Taip. Rinkliavos nesumokėjimas yra vienas iš pagrindų atsisakyti išduoti licenciją.

Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2022-08-03 08:37:15