Pagalbos pinigų skyrimas vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad nuo 2019 m. kovo 1 d. globėjų ir šeimynos dalyvių prašymus dėl pagalbos pinigų skyrimo priima Vilniaus savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrius. Globos centrai dėl pagalbos pinigų (piniginės išmokos) skyrimo budintiems globotojams gali kreiptis į Socialinės paramos skyrių.

Pagalbos pinigai:

1. periodinė piniginė išmoka, mokama vaikus globojančiai (jais besirūpinančiai) šeimai (asmeniui), šeimynai ar globos centrui;
2. vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka, mokama giminystės ryšiais nesusijusį (-ius) vaiką (-us) globojančiai šeimai (asmeniui) globojamo (rūpinamo) vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti.

Globojant 1 vaiką (iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai), šeimai (asmeniui), šeimynai mokama 3 bazinių socialinių išmokų (BSI) (117 Eur) dydžio išmoka.
Globojant 2 vaikus – 5 BSI (195 Eur) dydžio išmoka.
Globojant 3 ir daugiau vaikų – 8 BSI (312 Eur) dydžio išmoka.
Globojant vaiką iki 3 metų amžiaus, pagalbos pinigų suma papildomai didinama 1 BSI (39 Eur) dydžiu per mėnesį.
Šeimai (asmeniui), globojančiai (-iam) giminystės ryšiais nesusietą vaiką, mokama 500 Eur vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti.

Paslauga teikiama antruoju interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Ieva Paberžienė, tel. 870035545
Paslaugos vykdytojas
Aurelija Gruodytė-Dorniak, tel. (8 5) 247 4131
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas pagalbos pinigams gauti;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. dokumentas, patvirtinantis laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą;
3. šeimynos registracijos dokumentai;
4. pagalbos pinigų gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje numeris;
5. atsižvelgus į aplinkybes, kiti pagalbos pinigams skirti reikalingi dokumentai.
Informacija
Asmenys, besikreipiantys į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrių dėl socialinių išmokų, aptarnaujami:
– išankstinės registracijos tvarka (pirmumo teise) – registruotis į priėmimą galima internetu sis.vilnius.lt ar bendruoju telefonu 8 700 35 545;
– be išankstinės registracijos (eilės tvarka) atvykę bet kuriuo nurodytu adresu:
Kauno g. 3 (pagal elektroninę eilių valdymo sistemą);
Loretos Asanavičiūtės g. 20, 7 kab.;
Erfurto g. 29, 8 kab.;
Gerovės g. 1, 204 kab.;
Žirmūnų g. 143, 114 kab.
Informacija atnaujinta
2020-02-28 13:31:44