Pagalbos pinigų skyrimas vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad globėjų ir šeimynos dalyvių prašymus dėl pagalbos pinigų skyrimo priima Vilniaus savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrius. Globos centrai dėl pagalbos pinigų (piniginės išmokos) skyrimo budintiems globotojams gali kreiptis į Socialinių paslaugų skyrių.

Pagalbos pinigai:

1. periodinė piniginė išmoka, mokama vaikus globojančiai (jais besirūpinančiai) šeimai (asmeniui), šeimynai ar globos centrui;
2. vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka, mokama giminystės ryšiais nesusijusį (-ius) vaiką (-us) globojančiai šeimai (asmeniui) globojamo (rūpinamo) vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti.

Globojant 1 vaiką (iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai), šeimai (asmeniui), šeimynai mokama 3 bazinių socialinių išmokų (BSI) (117 Eur) dydžio išmoka.
Globojant 2 vaikus – 5 BSI (195 Eur) dydžio išmoka.
Globojant 3 ir daugiau vaikų – 8 BSI (312 Eur) dydžio išmoka.
Globojant vaiką iki 3 metų amžiaus, pagalbos pinigų suma papildomai didinama 1 BSI (39 Eur) dydžiu per mėnesį.
Šeimai (asmeniui), globojančiai (-iam) giminystės ryšiais nesusietą vaiką, mokama 500 Eur vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Paslaugos vadovas
Ieva Paberžienė, tel. 8 700 35545
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas pagalbos pinigams gauti;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. dokumentas, patvirtinantis laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą;
3. šeimynos registracijos dokumentai;
4. pagalbos pinigų gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje numeris;
5. atsižvelgus į aplinkybes, kiti pagalbos pinigams skirti reikalingi dokumentai.
Informacija
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui prašymus taip pat galima teikti ir šiais būdais:
- telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos specialistas);
- užpildyti šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
- paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Socialinių išmokų skyriuje adresu Kauno g. 3 asmenys aptarnaujami tik iš anksto užsiregistravę telefonu 8 700 35545 ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.
Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, per el. pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545
Informacija atnaujinta
2020-09-15 09:01:51