Pagalbos pinigų skyrimas vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims

Paslaugos aprašymas
Gerbiami vilniečiai! Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) veikimo sutrikimų šiuo metu nėra galimybės sklandžiai teikti socialinių išmokų paslaugų (priimti el. prašymų, sprendimų dėl išmokų skyrimo, išsamiai teikti konsultacijų). Problemas šalina sistemos administratoriai (https://www.spis.lt/). Apgailestaujame dėl nepatogumų ir dėkojame Jums už supratingumą.

Informuojame, kad globėjų ir šeimynos dalyvių prašymus dėl pagalbos pinigų skyrimo priima Vilniaus savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrius. Globos centrai dėl pagalbos pinigų (piniginės išmokos) skyrimo budintiems globotojams gali kreiptis į Socialinių paslaugų skyrių.

Pagalbos pinigai:

1. periodinė piniginė išmoka, mokama vaikus globojančiai (jais besirūpinančiai) šeimai (asmeniui), šeimynai ar budinčiam globotojui per globos centrą;
2. vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka, mokama vaiką (-us) globojančiai šeimai (asmeniui), šeimynai, budinčiam globotojui per globos centrą, globojamo (rūpinamo) vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti.

Globojant 1 vaiką (iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai), šeimai (asmeniui), šeimynai mokama 3 bazinių socialinių išmokų (BSI) (138 Eur) dydžio išmoka.
Globojant 2 vaikus – 5 BSI (230 Eur) dydžio išmoka.
Globojant 3 ir daugiau vaikų – 8 BSI (368 Eur) dydžio išmoka.
Globojant vaiką iki 3 metų amžiaus, pagalbos pinigų suma papildomai didinama 1 BSI (46 Eur) dydžiu per mėnesį.
Šeimai (asmeniui), šeimynai ar budinčiam globotojui per globos centrą, mokama 500 Eur vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje.Instrukcija, kaip pateikti prašymą
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Sandra Klimavičienė, tel. 243 2291
Paslaugos vadovas
Inga Ylienė, tel. (8 5) 204 3440
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas pagalbos pinigams gauti;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. dokumentas, patvirtinantis laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą;
3. šeimynos registracijos dokumentai;
4. pagalbos pinigų gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje numeris;
5. atsižvelgus į aplinkybes, kiti pagalbos pinigams skirti reikalingi dokumentai.
Informacija
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti prisijungus prie Savivaldybės el. paslaugų valdymo sistemos paslaugos.vilnius.lt per e. valdžios vartus arba per login.vilnius.lt;
2. užpildytą ir saugiu el. parašu pasirašytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt arba pateikti naudojantis E. pristatymo sistema adresu https://epristatymas.lt/;
3. užpildytą prašymą atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.).
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.

Gerbiami vilniečiai! Siekiame ir norime Jus išgirsti, tačiau dėl didelio besikreipiančiųjų srauto bendruoju informacijos telefonu 8 700 35545 ne visuomet galime tai padaryti. Išsamesnės informacijos apie teikiamas paslaugas prašome ieškoti Savivaldybės interneto puslapyje arba kreiptis Socialinių išmokų skyriaus el. paštu sis@vilnius.lt. Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už nepatogumus.
Informacija atnaujinta
2022-08-09 11:38:20