Pagalbos pinigų skyrimas vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad globėjų ir šeimynos dalyvių prašymus dėl pagalbos pinigų skyrimo priima Vilniaus savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrius. Globos centrai dėl pagalbos pinigų (piniginės išmokos) skyrimo budintiems globotojams gali kreiptis į Socialinių paslaugų skyrių.

Pagalbos pinigai:

1. periodinė piniginė išmoka, mokama vaikus globojančiai (jais besirūpinančiai) šeimai (asmeniui), šeimynai ar globos centrui;
2. vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka, mokama giminystės ryšiais nesusijusį (-ius) vaiką (-us) globojančiai šeimai (asmeniui) globojamo (rūpinamo) vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti.

Globojant 1 vaiką (iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai), šeimai (asmeniui), šeimynai mokama 3 bazinių socialinių išmokų (BSI) (120 Eur) dydžio išmoka.
Globojant 2 vaikus – 5 BSI (200 Eur) dydžio išmoka.
Globojant 3 ir daugiau vaikų – 8 BSI (320 Eur) dydžio išmoka.
Globojant vaiką iki 3 metų amžiaus, pagalbos pinigų suma papildomai didinama 1 BSI (40 Eur) dydžiu per mėnesį.
Šeimai (asmeniui), globojančiai (-iam) giminystės ryšiais nesusietą vaiką, mokama 500 Eur vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje.Instrukcija, kaip pateikti prašymą
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Sandra Klimavičienė, tel. 243 2291
Paslaugos vadovas
Žydrūnė Kelpšaitė, tel. (8 5) 233 3972
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas pagalbos pinigams gauti;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. dokumentas, patvirtinantis laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą;
3. šeimynos registracijos dokumentai;
4. pagalbos pinigų gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje numeris;
5. atsižvelgus į aplinkybes, kiti pagalbos pinigams skirti reikalingi dokumentai.
Informacija
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti prisijungus prie Savivaldybės el. paslaugų valdymo sistemos paslaugos.vilnius.lt per e. valdžios vartus arba per login.vilnius.lt;
2. užpildytą ir saugiu el. parašu pasirašytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt arba pateikti naudojantis E. pristatymo sistema adresu https://epristatymas.lt/;
3. užpildytą prašymą atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. su galimybių pasu atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.).
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.

Gerbiami vilniečiai! Šiuo metu ypač padidėjus besikreipiančiųjų srautui, galimi laikini sunkumai skambinant telefonu 8 700 35545. Taip pat galimi ir perskambinimo klientui paslaugos sutrikimai.
Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už laikinus nepatogumus.
Informacija atnaujinta
2021-10-20 16:32:19