Periodinės pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Gerbiami vilniečiai! Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) veiklos sutrikimų šiuo metu galimi sunkumai pateikiant ir nagrinėjant prašymus. Sutrikimai šalinami. Dėkojame už supratingumą!

Periodinė pašalpa (147 Eur, 3 bazinių socialinių išmokų dydžio, BSI – 49 Eur) gali būti skiriama, jei asmuo neturi jokio pajamų šaltinio arba vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens per mėnesį yra mažesnės negu 196,25 Eur (1,25 valstybės remiamų pajamų dydžio, 1 VRP – 157 Eur) šiais atvejais:
1. asmeniui, gyvenančiam krizių centre ar savarankiško gyvenimo namuose (ne daugiau nei 6 mėnesius per kalendorinius metus);
2. asmeniui, gaunančiam senatvės ar šalpos neįgaliesiems pensiją ar šalpos senatvės pensiją, ar netekto darbingumo pensiją, ar asmeniui, kuriam nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis, bet negaunančiam netekto darbingumo pensijos (neįgijus minimalaus stažo šiai pensijai gauti), jei ne daugiau kaip prieš mėnesį iki kreipimosi dėl šios pašalpos skyrimo dienos pablogėjo sveikatos būklė ir reikalingas gydymas pagal gydytojų išduotus medicininius dokumentus (ne daugiau nei 3 mėnesius per kalendorinius metus);
3. pilnamečiam asmeniui, išėjusiam iš vaikų globos institucijos ar šeimynos, jeigu dėl pašalpos asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo išėjimo iš vaikų globos institucijos ar šeimynos (ne daugiau nei 3 mėnesius per kalendorinius metus);
4. pilnamečiam asmeniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą, bet ne ilgiau iki jam sukaks 21 metai, kai šeima patiria socialinę riziką ir nesirūpina jo išlaikymu (ne daugiau nei 3 mėnesius per kalendorinius metus).

Periodinė pašalpa gali būti skiriama 1 kartą per metus ir išimties tvarka. Daugiau apie tai rasite Tvarkos aprašo 17 p.

Darbingo amžiaus asmenys kreipimosi metu turi dirbti arba būti užsiregistravę Užimtumo, vykdyti šios tarnybos sudarytuose individualiuose įdarbinimo planuose nustatytus įsipareigojimus, socialinę riziką patiriantys asmenys privalo vykdyti Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinių darbuotojų sudarytus individualaus darbo plano uždavinius socialinių problemų sprendimo klausimais. Daugiau apie išimtis rasite Tvarkos aprašo 30 p.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Anžela Vidutienė, tel. 204 3431
Paslaugos vadovas
Ana Venclovaitienė, tel. 213 1755
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas skirti pašalpą (žr. formą);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. pažyma apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) pastarųjų 3 mėnesių iki kreipimosi pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ir (ar) bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
4. pažyma apie priteistas ir gaunamas (negaunamas) ar mokamas lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui (alimentus);
5. pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys patirtas (numatomas patirti) išlaidas už psichologinę socialinę reabilitaciją;
6. prireikus kiti dokumentai.
Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Informacija
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti prisijungus prie Savivaldybės el. paslaugų valdymo sistemos paslaugos.vilnius.lt per e. valdžios vartus arba per login.vilnius.lt;
2. užpildytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu [email protected];
3. užpildytą prašymą atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.).

Konsultacijos ir informacija teikiama:
• el. paštu [email protected];
• tiesioginio pokalbio (live chat) metu paspaudus pokalbio ikonėlę apatiniame dešiniajame puslapio https://sis.vilnius.lt/ kampe;
• telefonu 8 700 35545.
Rekomenduojame kreiptis greitais ir patogiais el. bendravimo būdais, nes šiuo metu gauti specialisto konsultaciją telefonu 8 700 35545 gali būti sudėtinga dėl itin didelio besikreipiančiųjų srauto. Dėkojame Jums už supratingumą.
Informacija atnaujinta
2023-05-03 10:02:48