Periodinės pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. asmenų prašymus dėl periodinės pašalpos skyrimo priima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrius.

Periodinė pašalpa iki 3 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI, 1 BSI – 40 Eur) (120 Eur) dydžio gali būti skiriama į sunkią materialinę padėtį patekusiems darbingo amžiaus asmenims ir asmenims, gaunantiems senatvės ar šalpos neįgaliesiems pensiją ar šalpos senatvės pensiją, gyvenamąją vietą deklaravusiems Vilniuje arba nedeklaravusiems gyvenamosios vietos, bet faktiškai gyvenantiems Vilniuje, siekiant užtikrinti būtiniausių (maitinimosi, asmeninės higienos, gydymosi ir kt.) poreikių patenkinimą, kai dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių jie negali to padaryti savarankiškai ir kreipimosi metu neturi jokio pajamų šaltinio arba vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 1,25 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP, 1 VRP – 128 Eur) (160 Eur) dydis vienam asmeniui.
Darbingo amžiaus asmenys kreipimosi metu privalo būti užsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ne mažiau kaip 3 mėnesius, vykdyti šios tarnybos sudarytuose individualiuose įdarbinimo planuose nustatytus įsipareigojimus, socialinę riziką patiriantys asmenys privalo vykdyti Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinių darbuotojų sudarytus individualaus darbo plano uždavinius socialinių problemų sprendimo klausimais.


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Maija Novikova, tel. 216 3188
Paslaugos vadovas
Ieva Paberžienė, tel. 8 700 35545
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas skirti pašalpą (žr. formą);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. pažyma apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) pastarųjų 3 mėnesių iki kreipimosi pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ir (ar) bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
4. pažyma apie priteistas ir gaunamas (negaunamas) ar mokamas lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui (alimentus);
5. pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys patirtas (numatomas patirti) išlaidas už psichologinę socialinę reabilitaciją;
6. prireikus kiti dokumentai.
Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Informacija
Prašymą galima pateikti ir šiais būdais:
1. užpildyti šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
2. Skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos specialistas);
3. paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. seniūnijoje pagal savo deklaruotą ar faktinę gyvenamąją vietą pateikti Vilniaus m. socialinės paramos centro darbuotojui (prašymas bus perduotas Skyriui).
Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt per el. pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.
Informacija atnaujinta
2021-01-05 13:54:46