Periodinės pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Periodinė pašalpa iki 3 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI, 1 BSI – 40 Eur) (120 Eur) dydžio gali būti skiriama į sunkią materialinę padėtį patekusiems darbingo amžiaus asmenims ir asmenims, gaunantiems senatvės ar šalpos neįgaliesiems pensiją ar šalpos senatvės pensiją, ar netekto darbingumo pensiją, gyvenamąją vietą deklaravusiems Vilniuje arba nedeklaravusiems gyvenamosios vietos, bet faktiškai gyvenantiems Vilniuje, siekiant užtikrinti būtiniausių (maitinimosi, asmeninės higienos, gydymosi ir kt.) poreikių patenkinimą, kai dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių jie negali to padaryti savarankiškai ir kreipimosi metu neturi jokio pajamų šaltinio arba vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 1,25 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP, 1 VRP – 128 Eur) (160 Eur) dydis vienam asmeniui.
Darbingo amžiaus asmenys kreipimosi metu privalo būti užsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vykdyti šios tarnybos sudarytuose individualiuose įdarbinimo planuose nustatytus įsipareigojimus, socialinę riziką patiriantys asmenys privalo vykdyti Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinių darbuotojų sudarytus individualaus darbo plano uždavinius socialinių problemų sprendimo klausimais. Daugiau apie išimtis Tvarkos aprašo 31 p.

Valstybėje (savivaldybėje) paskelbtų ekstremaliųjų situacijų ir (ar) karantino metu, 3 BSI dydžio periodinė pašalpa skiriama darbingo amžiaus asmenims (skiriama kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui ar vienam gyvenančiam asmeniui), kurie patyrė finansinių sunkumų dėl darbo sutarties, darbo santykiams prilyginamų, verslo liudijimo, individualios veiklos pajamų praradimo dėl paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino.
Kreipimosi dėl šios pašalpos skyrimo metu asmenys turi atitikti šiuos kriterijus: pajamų netekimas įvyko ekstremalios situacijos ir (ar) karantino metu; iki ekstremalios situacijos ir (ar) karantino paskelbimo iš vykdomos veiklos gavo ne mažesnes kaip minimalioji mėnesinė alga vidutines pajamas per mėnesį; kreipimosi metu nedirba pagal darbo sutartį, neturi darbo santykiams prilyginamų teisinių santykių, neturi įsigiję verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos arba negauna pajamų iš veiklų, vykdomų pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Nijolė Bareikienė, tel. 204 3429, mob. tel. +370 60172681
Paslaugos vadovas
Ana Venclovaitienė, tel. 213 1755
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas skirti pašalpą (žr. formą);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. pažyma apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) pastarųjų 3 mėnesių iki kreipimosi pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ir (ar) bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
4. pažyma apie priteistas ir gaunamas (negaunamas) ar mokamas lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui (alimentus);
5. pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys patirtas (numatomas patirti) išlaidas už psichologinę socialinę reabilitaciją;
6. prireikus kiti dokumentai.
Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Informacija
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti prisijungus prie Savivaldybės el. paslaugų valdymo sistemos paslaugos.vilnius.lt per e. valdžios vartus arba per login.vilnius.lt;
2. užpildytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
3. užpildytą prašymą atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. su galimybių pasu atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.).
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.

Gerbiami vilniečiai! Šiuo metu ypač padidėjus besikreipiančiųjų srautui, galimi laikini sunkumai skambinant telefonu 8 700 35545. Taip pat galimi ir perskambinimo klientui paslaugos sutrikimai.
Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už laikinus nepatogumus.
Informacija atnaujinta
2021-10-18 10:41:04