Periodinės pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Periodinė pašalpa asmenims gyvenamąją vietą deklaravusiems Vilniuje arba gyvenamosios vietos nedeklaruojantiems niekur, tačiau faktiškai gyvenantiems Vilniuje, iki 3 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI, 1 BSI – 39 Eur) (117 Eur) dydžių gali būti skiriama siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, siekiant užtikrinti būtiniausių (maitinimosi, asmeninės higienos, gydymosi ir kt.) poreikių patenkinimą, kai dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių jis negali to padaryti savarankiškai ir kreipimosi metu neturi jokio pajamų šaltinio arba vidutinė pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 1,25 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP, 1 VRP – 125 Eur) (156,25 Eur) dydis vienam asmeniui:
1. Darbingo amžiaus asmenims;
2. Asmenims, gaunantiems senatvės ar šalpos neįgaliesiems pensiją ar šalpos senatvės pensiją.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Jurgita Gajauskienė , tel. 213 3663, mob. tel. 8 683 80938
Paslaugos vykdytojas
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. pažyma apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi mėnesio pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
4. pažyma apie priteistas ar mokamas / nemokamas lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui;
5. pažymos ir kiti dokumentai, patvirtinantys sveikatos būklę;
6. kiti dokumentai pagal poreikį.

Darbingo amžiaus asmenys kreipimosi metu privalo būti užsiregistravę Darbo biržoje ne mažiau kaip tris mėnesius, vykdyti Darbo biržos sudarytuose individualiuose įdarbinimo planuose nustatytus įsipareigojimus, socialinę riziką patiriantys asmenys privalo vykdyti Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinių darbuotojų sudarytus individualaus darbo plano uždavinius socialinių problemų sprendimo klausimais.
Informacija
Paslaugos teikimo vieta ir kontaktai pateikiami šioje svetainėje - spauskite čia
Informacija atnaujinta
2020-01-13 14:31:40