Rašytinis pritarimas Vilniaus miesto savivaldybės valdomose gatvėse (gatvių raudonosiomis linijomis apribotoje žemės juostoje) ir vietinės reikšmės keliuose (jų apsaugos zonose) suprojektuotiems statiniams

Paslaugos aprašymas
Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 6 priedo 1 punktu iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, privaloma gauti Infrastruktūros skyriaus rašytinį pritarimą Savivaldybės valdomose gatvėse (gatvių raudonosiomis linijomis apribotoje žemės juostoje) ir vietinės reikšmės keliuose (jų apsaugos zonose) projektuojamiems statiniams.

Dėmesio! Informuojame, kad nuo 2022-01-01 paslaugą galima užsakyti tik el. būdu, pasinaudojant prisijungimu skiltyje „Paslauga teikiama internetu“

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas turi užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, kartu su prašymu turi būti teikiami rašytiniam pritarimui gauti reikalingi dokumentai. Rašytinis pritarimas teikiamas elektroniniu parašu brėžinyje.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Rita Usonienė, tel. 211 2127
Paslaugos vadovas
Sonata Čapienė, tel. 211 2136, mob. tel. +37061609528
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas rašytiniam pritarimui (teikiamas el. būdu);
2. Statinio projektas (Bendroji dalis, ir/ar sklypo planas, ir/ar susisiekimo dalis);
3. Projekto brėžinys rašytiniam pritarimui.
Informacija atnaujinta
2022-12-28 12:03:50