Sąlyginės pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. asmenų prašymus dėl sąlyginės pašalpos skyrimo priima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrius.

Sąlyginė pašalpa gali būti skiriama siekiant padėti asmenims, gyvenamąją vietą deklaravusiems Vilniuje arba gyvenamosios vietos nedeklaravusiems, bet faktiškai gyvenantiems Vilniuje, šiais atvejais:
1. nevertinant pajamų, apmokėti viešojo transporto bilietus dalyvaujantiems socialinės integracijos programose ir priemonėse Vilniaus miesto nakvynės namų ir Vilniaus arkivyskupijos Carito laikinųjų namų gyventojams;
2. iki 14 BSI dydžių, kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 2 VRP dydžių, vieno gyvenančio asmens – 2,5 VRP dydžių, apmokėti priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų asmenims psichologinę socialinę reabilitaciją.
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Maija Novikova, tel. 216 3188
Paslaugos vadovas
Ieva Paberžienė, tel. 8 700 35545
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. pažyma apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi mėnesio pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
4. pažyma apie priteistas ar mokamas / nemokamas lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui;
5. pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys patirtas (numatomas) patirti išlaidas už psichologinę socialinę reabilitaciją.
Informacija
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. užpildyti šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
2. Skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos specialistas);
3. paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. seniūnijoje pagal savo deklaruotą ar faktinę gyvenamąją vietą pateikti Vilniaus m. socialinės paramos centro darbuotojui (prašymas bus perduotas Skyriui).

Asmenys, besikreipiantys į Socialinių išmokų skyrių, aptarnaujami adresu Kauno g. 3 tik iš anksto užsiregistravus telefonu 8 700 35545 ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.


Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt per el. pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.
Informacija atnaujinta
2020-09-09 16:07:41