Sąlyginės pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Sąlyginė pašalpa gali būti skiriama siekiant padėti asmenims, gyvenamąją vietą deklaravusiems Vilniuje arba gyvenamosios vietos nedeklaravusiems, bet faktiškai gyvenantiems Vilniuje, šiais atvejais:
1. nevertinant pajamų, apmokėti viešojo transporto bilietus dalyvaujantiems socialinės integracijos programose ir priemonėse Vilniaus miesto nakvynės namų ir Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ laikinųjų namų gyventojams;
2. iki 14 BSI dydžių (iki 560 Eur), kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP, 1 VRP – 128 Eur) dydžių (256 Eur) dydžių, vieno gyvenančio asmens – 2,5 VRP dydžių (320 Eur), apmokėti priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų asmenims, dalyvaujantiems socialinės integracijos programose, psichologinę socialinę reabilitaciją ar psichologinę pagalbą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Nijolė Bareikienė, tel. 204 3429, mob. tel. +370 60172681
Paslaugos vadovas
Ana Venclovaitienė, tel. 213 1755
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. pažyma apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi mėnesio pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
4. pažyma apie priteistas ar mokamas / nemokamas lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui;
5. pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys patirtas (numatomas) patirti išlaidas už psichologinę socialinę reabilitaciją.
Informacija
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti prisijungus prie Savivaldybės el. paslaugų valdymo sistemos paslaugos.vilnius.lt per e. valdžios vartus arba per login.vilnius.lt;
2. užpildytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
3. užpildytą prašymą atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.).
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.
Informacija atnaujinta
2021-09-17 17:06:26