Vienkartinės pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. asmenų prašymus dėl vienkartinės pašalpos skyrimo priima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrius.

Vienkartinė pašalpa, atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes, gali būti skiriama asmenims, gyvenamąją vietą deklaravusiems Vilniuje arba nedeklaravusiems gyvenamosios vietos, bet faktiškai gyvenantiems Vilniuje, nevertinant pajamų, šiais atvejais:
1. asmeniui sukakus 100 metų – 1000 Eur dydžio pašalpa;
2. šeimoje gimus vienu metu trims ir daugiau vaikų – 40 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI, 1 BSI – 39 Eur) (1560 Eur) dydžio pašalpa;
3. asmeniui, atlikusiam ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje, jeigu dėl pašalpos asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo išėjimo iš laisvės atėmimo įstaigos dienos, – 4 BSI (156 Eur) dydžio pašalpa;
4. šeimai, patiriančiai socialinę riziką, joje gimus kūdikiui, kūdikio kraiteliui įsigyti – 7 BSI (273 Eur) dydžio pašalpa.
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Maija Novikova, tel. 216 3188
Paslaugos vadovas
Ieva Paberžienė, tel. 8 700 35545
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas skirti pašalpą (žr. formą);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. asmens, kuriam sukanka 100 metų, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. vienu metu gimusių trijų ar daugiau vaikų gimimo liudijimų kopijos;
5. vaiko, gimusio socialinę riziką patiriančioje šeimoje, gimimo liudijimo kopija;
6. pažyma iš laisvės atėmimo įstaigos apie paleidimą ar jos kopija;
7. prireikus kiti dokumentai.
Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Informacija
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. užpildyti šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
2. Skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos specialistas);
3. paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. seniūnijoje pagal savo deklaruotą ar faktinę gyvenamąją vietą pateikti Vilniaus m. socialinės paramos centro darbuotojui (prašymas bus perduotas Skyriui).

Asmenys, besikreipiantys į Socialinių išmokų skyrių, aptarnaujami adresu Kauno g. 3 tik iš anksto užsiregistravus telefonu 8 700 35545 ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt per el. pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.
Informacija atnaujinta
2020-09-10 09:40:38