Vienkartinės pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Vienkartinė pašalpa, atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes, gali būti skiriama asmenims, gyvenamąją vietą deklaravusiems Vilniuje arba nedeklaravusiems gyvenamosios vietos, bet faktiškai gyvenantiems Vilniuje, nevertinant pajamų, šiais atvejais:
1. asmeniui sukakus 100 metų – 1000 Eur dydžio pašalpa;
2. šeimoje gimus vienu metu trims ir daugiau vaikų – 40 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI, 1 BSI – 40 Eur) (1600 Eur) dydžio pašalpa;
3. asmeniui, atlikusiam ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje, jeigu dėl pašalpos asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo išėjimo iš laisvės atėmimo įstaigos dienos, – 4 BSI (160 Eur) dydžio pašalpa;
4. šeimai, patiriančiai socialinę riziką, joje gimus kūdikiui, kūdikio kraiteliui įsigyti – 7 BSI (280 Eur) dydžio pašalpa.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Nijolė Bareikienė, tel. 204 3429, mob. tel. +370 60172681
Paslaugos vadovas
Ana Venclovaitienė, tel. 213 1755
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas skirti pašalpą (žr. formą);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. asmens, kuriam sukanka 100 metų, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. vienu metu gimusių trijų ar daugiau vaikų gimimo liudijimų kopijos;
5. vaiko, gimusio socialinę riziką patiriančioje šeimoje, gimimo liudijimo kopija;
6. pažyma iš laisvės atėmimo įstaigos apie paleidimą ar jos kopija;
7. prireikus kiti dokumentai.
Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Informacija
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti prisijungus prie Savivaldybės el. paslaugų valdymo sistemos paslaugos.vilnius.lt per e. valdžios vartus arba per login.vilnius.lt;
2. užpildytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
3. užpildytą prašymą atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.).
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.
Informacija atnaujinta
2021-09-17 17:11:11