Vienkartinės pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Vienkartinė pašalpa, atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes, asmenims gyvenamąją vietą deklaravusiems Vilniuje arba gyvenamosios vietos nedeklaruojantiems niekur, tačiau faktiškai gyvenantiems Vilniuje, gali būti skiriama bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, nevertinant pajamų, šiais atvejais:
1. 1000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio vienkartinė pašalpa asmeniui sukakus 100 metų;
2. 40 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI, 1 BSI – 39 Eur) (1560 Eur) dydžio pašalpa šeimoje gimus trynukams ir daugiau vaikų;
3. 3 BSI (117 Eur) dydžio pašalpa asmeniui, atlikusiam ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje, jeigu dėl pašalpos asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo išėjimo iš laisvės atėmimo įstaigos dienos;
4. Iki 7 BSI (273 Eur) dydžių pašalpa šeimai, patiriančiai socialinę riziką, joje gimus kūdikiui, apmokant kūdikio kraitelio įsigijimo išlaidas.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Jurgita Gajauskienė , tel. 213 3663, mob. tel. 8 683 80938
Paslaugos vykdytojas
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. asmens, kuriam sukanka 100 metų, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. trynukų ar daugiau gimusių vaikų gimimo liudijimų kopijos (jei šių dokumentų nėra duomenų bazėse, kuriomis naudojasi BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras (toliau – Socialinės paramos centras));
Vaiko, gimusio socialinę riziką patiriančioje šeimoje, gimimo liudijimo kopija (jei šių duomenų nėra duomenų bazėse, kuriomis naudojasi Socialinės paramos centras);
5. pažyma iš laisvės atėmimo įstaigos apie paleidimą.
Informacija
Paslaugos teikimo vieta ir kontaktai pateikiami šioje svetainėje - spauskite čia
Informacija atnaujinta
2020-01-13 15:05:56