Vienkartinės pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Gerbiami vilniečiai! Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) veikimo sutrikimų šiuo metu nėra galimybės sklandžiai teikti socialinių išmokų paslaugų (priimti el. prašymų, sprendimų dėl išmokų skyrimo, išsamiai teikti konsultacijų). Problemas šalina sistemos administratoriai (https://www.spis.lt/). Apgailestaujame dėl laikinų nepatogumų

Vienkartinė pašalpa, atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes, gali būti skiriama asmenims, gyvenamąją vietą deklaravusiems Vilniuje arba nedeklaravusiems gyvenamosios vietos, bet faktiškai gyvenantiems Vilniuje, nevertinant pajamų, šiais atvejais:
1. asmeniui sukakus 100 metų – 1050 Eur (25 bazinių socialinių išmokų, 1 BSI – 42 Eur) dydžio pašalpa, jei dėl jos kreiptasi per 12 mėnesių nuo asmens 100 metų sukakties dienos;
2. šeimoje gimus vienu metu trims ir daugiau vaikų – 1680 Eur (40 BSI) dydžio pašalpa, jei dėl jos kreiptasi per 12 mėnesių nuo vaikų gimimo dienos;
3. asmeniui, atlikusiam ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje, – 168 Eur (4 BSI) dydžio pašalpa, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo išėjimo iš laisvės atėmimo įstaigos dienos;
4. šeimai, patiriančiai socialinę riziką, joje gimus kūdikiui, kūdikio kraiteliui įsigyti – 294 Eur (7 BSI) dydžio pašalpa, jei dėl jos kreiptasi per 3 mėnesius nuo vaiko gimimo dienos.


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Anžela Vidutienė, tel. 204 3431
Paslaugos vadovas
Ana Venclovaitienė, tel. 213 1755
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas skirti pašalpą (žr. formą);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. asmens, kuriam sukanka 100 metų, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. vienu metu gimusių trijų ar daugiau vaikų gimimo liudijimų kopijos;
5. vaiko, gimusio socialinę riziką patiriančioje šeimoje, gimimo liudijimo kopija;
6. pažyma iš laisvės atėmimo įstaigos apie paleidimą ar jos kopija;
7. prireikus kiti dokumentai.
Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Informacija
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti prisijungus prie Savivaldybės el. paslaugų valdymo sistemos paslaugos.vilnius.lt per e. valdžios vartus arba per login.vilnius.lt;
2. užpildytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
3. užpildytą prašymą atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.).
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.


Gerbiami vilniečiai! Padidėjus besikreipiančiųjų srautui, galimi sunkumai skambinant telefonu 8 700 35545. Taip pat galimas ir perskambinimo klientui paslaugos sutrikimas.
Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už laikinus nepatogumus.
Informacija atnaujinta
2022-04-28 13:22:08