Asmenų, neapdraustų privalomuoju sveikatos draudimu, nukreipimas į ambulatorinio gydymo įstaigas

Instrukcijos

Prašymų formos

Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras

Adresas:

Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius

El. paštas:

info@spcentras.lt

Telefono numeris:

+370 5 213 3663

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

siekiant Jums išduoti siuntimą į ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis:

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu - vykdant teisinę prievolę.

Asmens duomenys bus saugomi:

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 5 metus, kaip tą nustato teisės aktai.

Asmens duomenys bus pateikti:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriui ir asmenims, kuriuos Jūs nurodėte kreipdamasis dėl paslaugos skyrimo.

Asmens duomenys gali būti pateikti:

gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Kreipiantis raštu į duomenų valdytoją Jūs turite teisę prašyti:

  • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
  • atšaukti duotą sutikimą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro asmens duomenų apsaugos pareigūnas, el. p. duomenuapsauga@spcentras.lt

Prašymai priimami:
Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro 4 informacinis langelis.
Telefonas pasiteirauti: 8 683 83635, el. p. vilma.kudarauskiene@spcentras.lt

Paslauga teikiama ir antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti paštu arba per pasiuntinį į Vilniaus miesto socialinių paslaugų centrą, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, el. p. info@spcentras.lt.
Prašymus galima pateikti internetu per elektroninę prašymų pateikimo sistemą.

Asmenų aptarnavimo laikas Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre, Konstitucijos pr. 3:
I-IV - 8.00 -17. 00 val.;
V - 8.00 -15.45 val.;
Prieš šventines dienas dirbame 1 val. trumpiau.

Užsisakykite paslaugą

Gavėjas:

Fizinis asmuo


Trukmė:

3 d.d.

Kontaktai

Atsakingas padalinys:

BĮ Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048