Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone išdavimas

Paslaugos mokestis

Vietinė rinkliava už Leidimo išdavimą mokama pagal Vilniaus miesto tarybos 2014-01-29 sprendimu Nr. 1-1657 patvirtintuose Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo nuostatuose (toliau – Nuostatai) patvirtintus vietinės rinkliavos dydžius.
Mėnesinė vietinė rinkliava:
„6.1.1. kioskuose ir paviljonuose reprezentacinėse vietose – 7,2 Eur  už 1 kv. m, kitose vietose – 3,5 Eur už 1 kv. m, nuo 1996 m. sausio 1 d. prie miesto prijungtose teritorijose – 1,7 Eur už 1 kv. m“.

Jeigu leidimas prekiauti ar teikti paslaugas išduodamas Savivaldybei organizavus viešą konkursą, vietinės rinkliavos dydžiu laikoma didžiausias konkurso dalyvio pasiūlytas mokėti vietinės rinkliavos dydis, kuris negali būti mažesnis nei Nuostatų 6.1. l. punkte patvirtinti dydžiai.

Vietinė rinkliava už Leidimo išdavimą mokama į šias sąskaitas:

Luminor Bank AB:

LT644010051003609875

AB SEB bankas:

LT897044060008071612

Gavėjas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Gavėjo kodas:

188710061

Instrukcijos

Instrukcijos

Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Adresas:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Telefono numeris:

+370 5 211 2000

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

Nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų

Asmens duomenys bus saugomi:

Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais

Asmens duomenys gali būti pateikti:

Kreipiantis raštu į duomenų valdytoją Jūs turite teisę prašyti:

  • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
  • atšaukti duotą sutikimą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. +370 5 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

Užsisakykite paslaugą

Gavėjas:

Fizinis asmuo, Juridinis asmuo


Trukmė:

14 k.d.


Kaina:

Kainos aprašymą žiūrėkite skiltyje Paslaugos mokestis

Kontaktai

Atsakingas padalinys:

Licencijavimo ir leidimų skyrius


Paslaugos vykdytojas:


Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048