Leidimų organizuoti renginius išdavimas

Kainos aprašymas

Vietinę rinkliavą privaloma mokėti tik už komercinius renginius. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1014 nustatyti šie rinkliavų dydžiai:

1. kai komercinių renginių metu nestabdomas transporto eismas:
1) reklaminė akcija vienoje populiarioje renginių vietoje – 20 (dvidešimt) Eur už valandą, kitoje vienoje vietoje – 15 (penkiolika) Eur už valandą, o daugiau kaip dviejose vietose – 40 (keturiasdešimt) Eur už valandą;
2) reklamų, vaizdo klipų filmavimas, reklaminės fotosesijos, koncertai, pristatymai ir kiti su asmens komercine veikla susiję renginiai vienoje populiarioje renginių vietoje – 40 (keturiasdešimt) Eur už valandą, kitoje vienoje vietoje – 15 (penkiolika) Eur už valandą, o daugiau kaip dviejose vietoje – 80 (aštuoniasdešimt) Eur už valandą;
3) populiariose renginių vietose vykstantys komerciniai renginiai, kurių metu prekiaujama alkoholiniais gėrimais, – 140 (vienas šimtas keturiasdešimt) Eur už valandą, kitose vietose – 120 (vienas šimtas dvidešimt) Eur už valandą.

2. kai komercinių renginių metu stabdomas eismas:
1) komerciniai renginiai populiariose renginių vietose – 80 (aštuoniasdešimt) Eur už valandą, kitose vietose – 60 (šešiasdešimt) Eur už valandą;
2) komerciniai renginiai populiariose renginių vietose, kuriose prekiaujama alkoholiniais gėrimais, – 160 (vienas šimtas šešiasdešimt) Eur už valandą, kitose vietose – 140 (vienas šimtas keturiasdešimt) Eur už valandą.
3. Komercinių renginių, kurių metu prekiaujama alkoholiniais gėrimais, paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu taikoma 30 procentų Taisyklių 7.3 ir 8.2 papunkčiuose, 8¹ ir 8² punktuose nurodyto rinkliavos dydžio.

Renginių laikas skaičiuojamas valandomis nuo pasiruošimo renginiui darbų pradžios iki visiško teritorijos (po renginio pabaigos) sutvarkymo, neatsižvelgiant į renginio trukmę.
Jei renginio organizatorius prašymą leisti organizuoti komercinį renginį ir būtinus dokumentus nustatyta tvarka pateikia likus mažiau kaip 6 darbo dienoms iki komercinio renginio pradžios (įskaitant pasiruošimą komerciniam renginiui) nustatyti rinkliavų dydžiai didėja du kartus.

AB SEB bankas:

LT487044060008071671

Luminor Bank AB:

LT522140030003679667

Gavėjas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Gavėjo kodas:

188710061

Instrukcijos

Prašymų formos

Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Adresas:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Telefono numeris:

+370 5 211 2000

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

Nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų

Asmens duomenys bus saugomi:

Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais

Asmens duomenys gali būti pateikti:

Kreipiantis raštu į duomenų valdytoją Jūs turite teisę prašyti:

  • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
  • atšaukti duotą sutikimą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. +370 5 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

Užsisakykite paslaugą

Gavėjas:

Fizinis asmuo, Juridinis asmuo


Trukmė:

20 d.d.


Kaina:

Kainos aprašymą žiūrėkite skiltyje Paslaugos aprašymas

Kontaktai

Atsakingas padalinys:

Viešosios tvarkos grupėPadėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048