Pranešimai apie organizuojamus renginius

Instrukcijos

Prašymų formos

Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Adresas:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

El. paštas:

[email protected]

Telefono numeris:

+370 5 211 2000

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

Sudaryti Jums galimybę pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pranešimą apie organizuojamą renginį, kuriam nereikia leidimo, bei gauti atsakymą

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 6 straipsnio 1 dalies:

vykdant teisinę prievolę

Asmens duomenys bus saugomi:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 5 metai, kaip tą nustato teisės aktai

Asmens duomenys gali būti pateikti:

Kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka

Kreipiantis raštu į duomenų valdytoją Jūs turite teisę prašyti:

  • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
  • atšaukti duotą sutikimą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, [email protected]).

Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. +370 5 211 2664, el. p. [email protected]

Užsisakykite paslaugą

Gavėjas:

Fizinis asmuo, Juridinis asmuo


Trukmė:

20 d.d.

Kontaktai

Atsakingas padalinys:

Administracinės veiklos skyriusPadėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048