Prašymų pateikimas įregistruoto ūkininko ūkio pažymėjimui gauti

Paslaugos mokestis

AS Citadele banka Lietuvos filialas:

LT78 7290 0000 0013 0151

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius:

LT12 2140 0300 0268 0220

AB SEB bankas:

LT05 7044 0600 0788 7175

AB Šiaulių bankas:

LT32 7180 0000 0014 1038

AB Swedbank:

LT24 7300 0101 1239 4300

UAB Urbo bankas:

LT42 7230 0000 0012 0025

Gavėjas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Įmokos kodas:

53013

Mokėjimo paskirtis:

Rinkliava už ūkio įregistravimo pažymėjimą

Instrukcijos

Prašymų formos

Instrukcijos

Kiti dokumentai

DUK

 • Kur įregistruoti ūkininko ūkį, kokių dokumentų reikia?

 • Jeigu nėra žemės ūkio išsilavinimo, kur kreiptis?

 • Kokios paskirties žemė gali būti naudojama ūkininko ūkyje?

 • Kaip registruoti ūkininko ūkį, jei žemė yra dviejų žmonių nuosavybė, o ūkininku nori tapti vienas asmuo?

 • Per kiek laiko įregistruojamas ūkis?

 • Kada ūkis neįregistruojamas?

 • Kada ūkis yra išregistruojamas?

 • Kas išregistruoja ūkį iš Ūkininko ūkio registro?

 • Kur kreiptis, pasikeitus ūkio duomenims?

 • Ar gali ūkininkas būti partneriu kitame ūkyje?

 • Ar galiu pakeisti ūkio registracijos vietą?

 • Kas išduoda juridinę galią turinčias pažymas/ išrašus?

 • Kaip užsakyti pažymą?

 • Kokiais būdais galima gauti pažymą?

Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Adresas:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Telefono numeris:

+370 5 211 2000

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

siekiant išnagrinėti Jūsų prašymą dėl registruoto ūkininko ūkio pažymėjimo išdavimo.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis:

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu - vykdant teisinę prievolę.

Asmens duomenys bus saugomi:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 5 metai, kaip tą nustato teisės aktai.

Asmens duomenys bus pateikti:

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.

Asmens duomenys gali būti pateikti:

gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Kreipiantis raštu į duomenų valdytoją Jūs turite teisę prašyti:

 • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. +370 5 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

Užsisakykite paslaugą

Gavėjas:

Fizinis asmuo, Juridinis asmuo


Trukmė:

10 d.d.


Kaina:

5,70 EUR

Kontaktai

Atsakingas padalinys:

Žemės ūkio poskyris


Paslaugos vykdytojas:


Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048